Faglige retningslinjer

Her kan du læse Slots- og Kulturstyrelsens faglige retningslinjer for behandling af byggesager på de fredede bygninger.

Slots- og Kulturstyrelsens bygningsfredningsmyndighed har udarbejdet en række faglige retningslinjer for behandling af byggesager på de fredede bygninger i Danmark.

I retningslinjerne har vi nedskrevet vores praksis for at sikre en ensartet og gennemsigtig forvaltning.

Vi har udarbejdet de faglige retningslinjer som et værktøj til sagsbehandling for styrelsens medarbejdere. De faglige retningslinjer henvender sig endvidere til fagfolk, myndigheder, ejere og andre særligt interesserede.

Kategorier

De faglige retningslinjer er opdelt i kategorier, der omfatter forskellige bygningsdele, materialer og installationer.

Praksisændringer

Slots- og Kulturstyrelsen fortager en række ændringer af praksis for behandling af byggesager inden for forskellige typer bygningsarbejder. Disse ændringer beror blandt andet på erfaringer fra fredningsgennemgangen, som blev gennemført 2010-2016.

Slots- og Kulturstyrelsens praksis for behandling af byggesager er beskrevet i de enkelte faglige retningslinjer.

Se en samlet oversigt over praksisændringer.

Læs mere

Retningslinjerne kan læses i sammenhæng med hinanden, og i sammenhæng med Slots- og Kulturstyrelsens informationsblade om bygningsbevaring.

Læs mere om informationsblade om bygningsbevaring

Se de faglige retningslinjer her

Klik på overskrifterne for at folde kategorierne ud.

6 Trapper og tilgængelighed

7 Skorstene og ildsteder

14 Energioptimering

15 Lydsikring og akustik

16 Udearealer

Det er muligt at bestille Slots- og Kulturstyrelsens faglige retningslinjer for byggesagsbehandlingen i de fredede bygninger som trykte hæfter.

Pris pr. stk. 50,- kr. inkl. porto.
Samlet pris for alle 1500,- kr. inkl. porto.

Du bestiller de faglige retningslinjer ved at sende en henvendelse og oplyse om følgende:

  • Navn, adresse og mailadresse på modtager
  • CVR/CPR-nummer
  • EAN-nummer (kun virksomheder og myndigheder)
  • Hvilke faglige retningslinjer, du ønsker at modtage

De trykte hæfter kan bestilles, så længe lager haves.

Opdateret 10. februar 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen