Bevaringsdeklaration

Ejere af fredede bygninger kan vælge at tinglyse en bevaringsdeklaration på deres ejendom.

En bevaringsdeklaration er en aftale mellem ejeren og staten, og den giver mulighed for:

  • at blive fritaget for ejendomsskat
  • at opdele bygningen i ejerlejligheder

Ved denne aftale fraskriver ejeren sig retten til at kunne kræve statslig overtagelse af ejendommen, hvis en senere ansøgning om nedrivning af den fredede bygning afvises. Deklarationen skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen inden tinglysning.

Bevaringsdeklaration (pdf-format) Download og udfyld

Vejledning i forbindelse med tinglysning af en særlig bevaringsdeklaration

Opdateret 02. februar 2019