Fredede bygninger

Fredede bygninger er håndgribelige vidnesbyrd om, hvordan man gennem historien har bygget, arbejdet og levet. De er alle bygninger af national betydning. Som ejer af en fredet bygning er man forvalter af vores fælles kulturarv.