Se om du har et beskyttet dige

Det beskyttede sten- og jorddiger kan ses på Miljøportalens arealinformation. Kortlægningen er kun vejledende.

Se kortlægningen på Miljøportalens arealinformation

Kortlægningen blev startet af i de forhenværende amter og viser stort set de diger, der er omfattet af den generelle beskyttelse i museumsloven.

Slots. og Kulturstyrelsen foretager løbende ajourføring af Miljøportalens vejledende digekort efterhånden som borgere, kommuner og andre myndigheder gør opmærksom på unøjagtigheder. Diger som fjernes lovligt i henhold til kommunale dispensationer fjernes også fra kortet.

Kommunerne kan vejlede

Hvis du vil være sikker på om et dige er beskyttet, skal det falde ind under lovens kriterier for den generelle beskyttelse. Det gør de fleste sten- og jorddiger. Kommunen, som er myndighed, kan være behjælpelig mht. det enkelte dige og har det lokale kendskab til området.

Læs mere om den generelle beskyttelse

Konkret udpegning

Den generelle beskyttelse kan erstattes af en såkaldt konkret udpegning, hvis kommunen har foretaget en samlet vurdering af alle sten- og jorddiger i et eller flere sogne indenfor kommunen.

Den kan sikre at alle diger af væsentlig kulturhistorisk, biologisk eller landskabelig betydning bliver beskyttet og vist på kort, og at diger uden en sådan betydning bliver udtaget.

Ingen kommunen har hidtil foretaget en konkret udpegning, men Randers Kommune er i gang med et forsøg i et sogn.

Du kan læse mere om muligheden for konkret udpegning i digebekendtgørelsen og i Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger.

Opdateret 03. februar 2020

Kort over beskyttede diger

""

På Miljøportalens arealinformation kan du se om diget er beskyttet. Du finder digerne under venstremenuen "Bygge- og beskyttelseslinjer". Bemærk at kortet kun er vejledende og kan indeholde fejl og mangler.

Miljøportalens Arealinfomation

Fejl i digekortet?

Hvis du har opdaget en fejl i Miljøportalens vejledende registrering af beskyttede sten- og jorddiger kan du kontakte Slots- og Kulturstyrelsen.

Historiske kort hos Geodatastyrelsen

""

På Geodatastyrelsens website "Historiske kort på nettet" kan du finde mange spændende kort, som kan hjælpe med at afgøre et diges historie, mønster og landskabelige sammenhæng.

Historiske kort på nettet