Konkret udpegning

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at udpege beskyttede diger konkret på grundlag af en samlet vurdering af digerne. Kulturminister Mette Bock har afsat 15 mio. kr. til en pulje til konkret udpegning, som kommunerne kan søge.

Pulje til understøttelse af kommunernes konkrete udpegning af beskyttede sten- og jorddiger

Formål

Formålet med puljen er, at understøtte kommunerne i forbindelse med gennemførelsen af en konkret udpegning af beskyttede sten- og jorddiger jf. § 2 i Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende (BEK nr. 1190 af 26. sep. 2013). Den konkrete udpegning giver en præcis viden om, hvilke diger, der er beskyttet. Hvilket vil medføre et sikkert administrationsgrundlag, til fordel for borgere, interesseorganisationer og myndigheder.

Puljen støtter

Alle kommuner kan søge. Der kan søges om tilskud til konkret udpegning for hele kommunen.

Kommuner, der allerede har påbegyndt konkret udpegning, har mulighed for at søge om tilskud på samme vilkår som de øvrige kommuner.

Vilkår for støtte:

Det er et vilkår for at opnå tilskud, at:

 • kommunen forpligter sig til at redigere den digitale registrering af
  beskyttede sten- og jorddiger på Danmarks Miljøportal i forbindelse med
  den konkrete udpegning.
 • kommunen iværksætter et samarbejde med et statsanerkendt
  kulturhistorisk museum i udarbejdelsen af et forslag til konkret
  udpegning.
 • kommunen angiver i afkrydsning, hvorvidt diget er udpeget af
  landskabelige, kulturhistoriske eller af biologiske årsager.
 • kommunen sender forslag til konkret udpegning i høring
  indenfor en frist på 2 år, fra den dato kommunen går i gang med udpegningen.
 • kommunen selv finansierer projektet med mindst 50 % af udgifterne.

Hvis vilkårene ikke overholdes frafalder tilsagn om økonomisk tilskud til konkret udpegning.

Midlerne fordeles efter ”først til mølle” princippet. Det er Slots- og Kulturstyrelsens forventning, at der med den kommunal selvfinansiering vil være midler nok til at gennemgå samtlige diger. Dette skøn er baseret på enkeltprojekter i to kommuner.

Anmodning om tilskud skal indeholde

Et digitalt ansøgningsskema på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside skal udfyldes, og heri skal det bl.a. oplyses, hvor mange km registreret dige, der findes indenfor kommunen.

Åbning for ansøgning

Puljen forventes at være åben for ansøgninger fra medio september 2017 via digitalt skema på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Vurdering af anmodninger om tilskud

Slots- og Kulturstyrelsen vurderer anmodningerne ud fra faste kriterier, som tager udgangspunkt i samlede antal km diger registreret i kommunen.

Svarfrist

Det vil blive tilstræbt at besvare anmodningerne indenfor 8 uger.

Økonomi og tidsramme

Puljen er på 15 mio. kr.

Der forventes at kunne ydes tilskud på omkring 400 kr. pr. km registreret dige i kommunen.

Udbetaling af tilskud sker først, når forslag til konkret udpegning for en hel kommune kommer i offentlig høring.

Det forventes, at den konkrete udpegning samlet set vil kunne gennemføres
på 3-4 år inkl. de høringer, der er nødvendige.

Tilskud til konkret udpegning

Alle kommuner kan søge. Der kan søges om tilskud til konkret udpegning for hele kommunen.

Ansøgning skal ske via det digitale ansøgningsskema

Notat om konkret udpegning

Du har mulighed for at læse Slots- og Kulturstyrelsens notat, der beskriver proces og administrativ praksis i forbindelse med konkret udpegning

Hent notatet her

Vejledning til kommunerne om konkret udpegning

Du kan få nærmere information om konkret udpegning af sten- og jorddiger på siden "Vejledning til kommuner om konkret udpegning".

 

Du kan også læse mere i "Vejledning om sten- og jorddiger" fra 2009

Regler for konkret udpegning

Reglerne for konkret udpegning fremgår af bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger (BEK nr. 1190 af 26/09/2013).

Find reglerne på retsinfo.dk

Pressemeddelelse om pulje til konkret udpegning

Kulturminister Mette Bock vil med en ny pulje på 15 mio. kr. sætte gang i udpegningen af beskyttelsesværdige sten- og jorddiger rundt om i landet.

Læs pressemeddelelsen her

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)