Frem og tilbage er lige langt

Den landsdækkende registrering af de fredede fortidsminder 1937-57 blev foretaget af Nationalmuseets afdeling for oldtiden. I 1961 kom den 100 m zone, som skulle sikre fortidsmindernes sammenhæng med det omgivende landskab, til at gælde de fleste fortidsminder. Det medførte en mere omfattende administration, og derfor oprettedes Nationalmuseets Fredningsafdeling. Denne afdeling var statens myndighed på fortidsmindeområdet. Den har gennem årene ændret navn og tilhørsforhold flere gange og indgår i dag i Slots- og Kulturarvsstyrelsen:

  • 1969 - flytter Fredningsafdelingen fra Nationalmuseet til Rigsantikvaren under navnet Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning.
  • 1973 – flytter Fortidsmindeforvaltningen fra kulturministeriet til det nyoprettede miljøministerium under navnet Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
  • 1983 - deles Fortidsmindeforvaltningen i Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat under Kulturministeriet og Fredningsstyrelsens Fortidsmindekontor under Miljøministeriet.
  • 1987 - Fredningsstyrelsens Fortidsmindekontor bliver til Skov- og Naturstyrelsens Kulturhistoriske kontor.
  • 2002 - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat og Skov- og Naturstyrelsens Kulturhistoriske Kontor lægges sammen under Kulturministeriet til Kulturarvsstyrelsen, Fortidsminder.
  • 2012 - Kulturarvsstyrelsen, Kunststyrelsen og Styrelsen for Bibliotek og Medier fusioner til Kulturarvsstyrelsen.
  • 2016 - Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme lægges sammen under navnet Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs Fra fredning til beskyttelse.

Hvis du vil vide mere

Adamsen, C. & Jensen, V. 1995-2003: Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807. Wormianum. Højbjerg.

Ebbesen, K. 1985: Fortidsminderegistrering i Danmark. Fredningsstyrelsen

Jakobsen, T. B. 2007: Birth of a World Museum. Acta Archaeologica Vol. 78:1. Acta Archaeologica Supplementa Vol. VIII. Oxford.

Nielsen, I. (ed.) 1987: Bevar din arv. Danmarks fortidsminder 1937-1987. GEC Gads Forlag og Skov- og Naturstyrelsen.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)