Læhegn

Retningslinjer for faglige kriterier

Indstilling til friholdelse for dybdepløjning foretages efter retningslinjer for faglige kriterier.

Museets faglige indstilling baseres på:

 • Kendte fortidsminder i tracéet. Det kan dreje sig om overpløjede gravhøje, bopladser eller lignende. Kriteriet baseres på:
  • Tidligere registrerede fortidsminder
  • Nye lokaliteter fundet ved forudgående rekognoscering
 • Sandsynlige fortidsminder i tracéet. Denne viden kan stamme fra tidligere berejsninger, besigtigelser eller undersøgelser i en sådan nærhed af læhegnstracéet, at der er risiko for, at fundområdet kan strække sig ind i tracéet. Kriteriet baseres på:
  • Nærliggende boplads, gravplads eller andet aktivitetsområde
  • Nærhed til registreret gravhøj
  • Kulturarvsareal
 • Risiko for fortidsminder i området. Kriteriet baseres på:
  • Vurdering på baggrund af kendskab til hyppigheden af (væsentlige) fortidsminder i den givne landskabstype i det givne område

Skema til brug for læhegn

Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet er skema, som museer og ansøgere skal anvende. Museerne anvender skemaet i forbindelse med udtalelsen. Ansøgere vedlægger museets udtalelse ved ansøgning til Miljøstyrelsen.

Skemaet, der udarbejdes af museet, kan ses her

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)