Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser

Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en vejledning med et sæt retningslinjer om gennemførelsen af forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser efter museumslovens kapitel 8.

Vejledningen er særligt rettet mod bygherrer og arkæologisk arbejdende museer efter museumslovens kap 8.

Formålet med retningslinjerne er at sikre en ensartet praksis landet over.

De arkæologiske undersøgelser gennemføres efter Museumslovens bestemmelser (bekendtgørelse nr. 358 8. april 2014).

Vejledningens indhold

Vejledning er inddelt i en række kapitler, som hver beskriver sin del af af den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed.

Hvert kapitel indeholder mange emner, men her kan du se nogle af de spørgsmål du kan få besvaret.

Kapitel 1: Hvilke særlige forhold gælder der for mit anlægsarbejde i forhold til eventuelle arkæologiske undersøgelser og er der noget særligt jeg skal være opmærksom på?

Kapitel 2: Hvad er forskellen mellem en større og en mindre forundersøgelse, hvordan foregår en forundersøgelse og hvordan kan jeg bruge resultaterne?

Kapitel 3: Hvordan udformes budgetterne for de arkæologiske undersøgelser og hvordan er godkendelsesproceduren og hvor længe gælder Kulturstyrelsens godkendelser?

Kapitel 4: Hvad er anlægsarbejdet samlede økonomiske ramme, hvordan bliver muligheden for tilskuddet undersøgt og hvad skal jeg gøre i den sammenhæng?

Kapitel 5: Hvordan bliver resultatet af undersøgelsen dokumenteret, hvordan kan jeg som bygherre se hvad der blev fundet på min jord og hvem har retten til resultaterne?

Kapitel 6: Hvordan bliver fundene bevaret og hvem skal betale for det, hvilke naturvidenskabelige analyser kan man udføre for at få endnu flere oplysninger ud af udgravede fund?

Kapitel 7: Hvordan kan museet henvende sig til bygherren i forbindelse med et anlægsarbejde, hvad betyder kulturarvsareal og hvordan foregår arkæologiske undersøgelser på fredede fortidsminder?

Guide til bygherre

Guiden beskriver nogle af de vigtigste dele af museumsloven og de procedurer, man som bygherre eller planlægger skal tage højde for, inden man går i gang med et anlægsprojekt. Med god planlægning kan man både få sikret og bevaret vores fælles kulturarv og samtidig sikre, at bygherres tidsplan og økonomi ikke presses og skrider

Hent guide til bygherre (pdf)

Vejledning for regnskabsmæssig note

Til brug for den årlige vurdering af museers opfyldelse af betingelsen for statsligt driftstilskud, skal alle museer udfylde og indsende et særligt regnskabsskema med centrale regnskabsoplysninger til styrelsen.

 

Museer med et arkæologisk ansvar skal være opmærksomme på, at der også skal udarbejdes en regnskabsmæssig note i forbindelse med bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser.

 

Se nærmere beskrivelse i vejledning for regnskabsmæssig note.

Vejledning for regnskabsmæssig note (pdf)

Museer og arkæologi

I Danmark udføres arkæologiske undersøgelser af kulturhistoriske museer med arkæologisk ansvar. I oversigten kan de se museernes ansvarsområder og finde kontaktoplysninger til museet.

Oversigt over museer

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)