Yngre Stenalder

Foto: Torben Dehn

Strategi for yngre stenalders arkæologiske undersøgelser

Baggrund for strategien

I 2010 var den arkæologiske virksomhed i Danmark genstand for en international evaluering. Ekspertpanelet fra England, Tyskland, Holland, Norge og Sverige konkluderede, at der er en lang række positive forhold omkring den arkæologiske virksomhed. Det er bl.a. en stærk museumslov, finansieringsbestemmelser svarende til andre europæiske lande, museernes varetagelse af opgaven med arkæologiske undersøgelser og den nationale registrering i databasen Fund & Fortidsminder.

Ekspertpanelet anbefalede et kvalitetsløft i videndeling, forskning og formidling. Kvalitetsløftet består i understøttelse af netværk og konferencer, forbedre muligheden for forskning, udvikling af afrapportering af de arkæologiske udgravninger, udarbejdelse af årlige nationale oversigter, og skabelse af et fælles kvalitetsløft i udbyttet af de arkæologiske undersøgelser ved formulering af fælles nationale udgravningsstrategier inden for forhistoriens perioder fra stenalder til middelalder.

På siden her formidles den nationale udgravningsstrategi indenfor yngre stenalder

Bidragydere til yngre stenalder-strategien

Strategien er blevet til i samarbejde med:

 • Esben Aarsleff, Museum Nordsjælland
 • Niels H. Andersen, Moesgård Museum
 • Torben Dehn, Slots- & Kulturstyrelsen
 • Scott R. Dollar, Museet på Sønderskov
 • Anne Birgitte Gebauer, Nationalmuseet
 • Lars Grundvad, Museet på Sønderskov
 • Rune Iversen, Københavns Universitet, SAXO Instituttet 
 • Niels Nørkjær Johannsen, Moesgård, Århus Universitet, Arkæologi
 • Lutz Klassen, Museum Østjylland
 • Inge Kjær Kristensen, Museum Salling
 • Martin Egelund Poulsen, Museet på Sønderskov
 • Anne Garhøj Rosenberg, Arkæologi Sydfyn, Øhavsmuseet
 • Torben Sarauw, Nordjyllands Historiske Museum
 • Lotte Reedtz Sparrevohn, Kroppedal Museum

Faglig tovholder Torben Dehn, Slots- & Kulturstyrelsen

Projektleder Anne Nørgård Jørgensen, Slots- & Kulturstyrelsen

Billedredaktion Jacob Villum Clausen, Slots- & Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)