Forsvarsværker (land og vand)

Søforsvar og sømilitære anlæg

Af Anne Nørgård Jørgensen
  

Flådesamligslokaliteter. Stavns Fjord er i yngre jernalder, vikingetid og middelalder samlingsplads for flåden. Eneste arkæologiske vidnesbyrd er Kanhavekanalen, der fungerede i perioden 726-800 e.Kr. Foto Nørgård Jørgensen.

Danmark har en kystlinje, der i øjeblikket omfatter 8.750 km. Kystområderne består af mange øer, fjorde og vige, og der er lavvandede naturhavne over alt. Af disse er der mange østvendte naturhavne, som er velegnet til jernalder og vikingetidens skibe, der har en lille dybgang. Blot få cm vand i bække og åløb er nok til at drage (trække) skibstyperne gennem landskabet. En god naturhavn har ofte en smal indsejling, der er forholdsvis let at blokere med søforsvar dvs. spærringer i form af nedhamrede pæle, hele stammer, stendynger eller andet forhånden værende materiale som f.eks. udrangerede skibe. Behovet for søforsvar varierer gennem jernalder og vikingetid.

I nogle perioder forekommer flest spærringer, som har en akut karakter måske i form af en territorial beskyttelse i krisesituationer. I andre tilfælde er der tilsyneladende tale om kontrol af sejlads måske til betydningsfulde lokaliteter som f.eks. flådesamlingspladser. Flådesamlinger omtales ofte i de skriftlige kilder og i en del tilfælde ved områder, hvor der allerede er arkæologisk erkendte søforsvarsanlæg. Et godt eksempel på dette er den mest betydningsfulde flådesamlingsplads ifølge SAXO nemlig farvandet ved Vordingborg og Masnedø.

Der findes fire typer søforsvarsværker:


Pælespærringer (evt. med "flydere" dvs. planker)

Eksempler:

 • Margrethes Bro og Æ'lei, Haderslev Fjord - yngre romersk jernalder (med flydere)
 • Helnæs, Sydfyn - vikingetid (med flydere)
 • Gudsø Vig, Kolding Fjord - yngre germansk jernalder og vikingetid

Træstammespærringer

Eksempler:

 • Gudsø Vig, Kolding Fjord - yngre romersk jernalder
 • Jungshoved Nor, Sydøstsjælland - yngre romersk jernalder
 • Nakkebølle Fjord, Sydfyn - yngre romersk jernalder
 • Hominde, Rødby Fjord Lolland - tidlig middelalder (1131)

Stenspærringer

Eksempler:

 • Fotevik, Skåne - tidlig middelalder
 • Hærvig, Kalundborg (udateret)

Skibsvrags-spærringer

Eksempler:

 • Skuldelev, Roskilde Fjord - tidlig middelalder
 • Fotevik, Skåne - tidlig middelalder
Homindespærringen i den nu inddæmmede Rødby Fjord på Lolland. Pælespærring og hele egestammer. Der er flere faser i anlægget, men den store egestamme dateres dendrokronologisk til foråret 1131 e.Kr. Pælespærringen dateres dels til vikingetid og tidlig middelalder. Hele undersøgelsen foregik i pløjemark og spærringen lokaliseredes i den først søgegrøft. Egestammen var fra den tidligere efterretning på stedet, og var bevaret på Museum Lolland Falster. Afspærringen omtales i SAXO, som lokalbefolkningens reaktion på vendiske angreb. Tegning Leif Hammelev, Nørgård Jørgensen 1996, 29 Fig. 9.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)