Yngre Jernalder (400-800 e.Kr.) & Vikingetid (800-1050 e.Kr.)

Under udarbejdelse

Strategi for yngre jernalder og vikingetids arkæologiske undersøgelser

 

Fig. 1 Mejlby nord for Ringkøbing er et eksempel på en bebyggelse, der foreløbigt ser ud til at eksistere gennem hele yngre jernalder. Den store udfordring er stadig at finde bebyggelsessporene fra hele denne periode. De ligger ofte under eller tæt ved senere bebyggelser som landsbyer, og er formentlig derfor ødelagt, overset eller slet ikke fundet endnu. Et af strategiens fokusområder er derfor bebyggelser fra 6.-8. årh. e. Kr. Arkæologi Vestjylland.

Baggrund for strategien

Den arkæologiske strategi skal benyttes til vurdering af fortidsmindernes væsentlighed ved arkæologiske undersøgelser. Det gælder for alle typer undersøgelser dvs. bygherrebetalte undersøgelser og de undersøgelser, der foretages på grund af erosion.

På siden her formidles den nationale strategi for arkæologiske undersøgelser indenfor yngre jernalder og vikingetid.

Du kan læse et resumé af strategiens fokuspunkter her.

Den arkæologiske virksomhed i Danmark har været genstand for en international evaluering. Ekspertpanelet fra England, Tyskland, Holland, Norge og Sverige konkluderede, at der er en lang række positive forhold omkring den arkæologiske virksomhed. Det er bl.a. en museumslov, der følger internationale regler og konventioner, finansieringsbestemmelser svarende til andre europæiske lande, museernes varetagelse af opgaven med arkæologiske undersøgelser og den nationale registrering i databasen Fund & Fortidsminder.

Ekspertpanelet anbefalede et kvalitetsløft i videndeling, forskning og formidling. Kvalitetsløftet består i understøttelse af netværk og konferencer, forbedre muligheden for forskning, udvikling af afrapportering af de arkæologiske udgravninger, udarbejdelse af årlige nationale oversigter og skabelse af et fælles kvalitetsløft i udbyttet af de arkæologiske undersøgelser ved formulering af fælles nationale udgravningsstrategier inden for forhistoriens perioder fra stenalder til middelalder.

På siden her formidles den nationale udgravningsstrategi inden for yngre jernalder og vikingetid.

Bidragydere til strategien

Strategien er blevet til i samarbejde med:

  • Anne-Elisabeth Jensen, Museum Lolland-Falster
  • Bjarne Henning Nielsen, Vesthimmerlands Museum
  • Christian Juel, Vejle Museum
  • Claus Feveile, Sydvestjyske Museer
  • Jesper Hansen, Odense Bys Museer
  • Lars Agersnap Larsen, Viborg Museum
  • Torben Egeberg, Arkæologi Vestjylland

med bidrag til tekster af

  • Lone Gebauer Thomsen, Københavns Museum
  • Jens Ulriksen, Museum Sydøstdanmark
  • Anne Nørgård Jørgensen, Slots- & Kulturstyrelsen

Projektleder og faglig tovholder: Anne Nørgård Jørgensen, Slots- & Kulturstyrelsen

Hjemmeside og rapport: Jacob Villum Clausen, Slots- & Kulturstyrelsen

 

 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)