Naturvidenskabelige Undersøgelser

Under udarbejdelse

Strategi i forbindelse med arkæologiske undersøgelser

Fig. 1. Antropologisk materiale. Der foretages mange arkæologiske undersøgelser i Danmark og i en stor del af disse er der behov for naturvidenskabelige undersøgelser af forskellig art. I tilfældet med det humane materiale her vil grunddata som alder, køn, sundhedstilstande, traumer m.m. være relevante naturvidenskabelige grundanalyser. I særlige tilfælde kan andre analyser som strontium, DNA etc. være på tale f.eks. ved forskningsundersøgelser. (Foto: Anne Nørgård Jørgensen)

Slots- og Kulturstyrelsen skal altid godkende brug af midler til naturvidenskab i bygherrebetalte undersøgelser.

Baggrund for strategien

I 2010 var den arkæologiske virksomhed i Danmark genstand for en international evaluering. Ekspertpanelet fra England, Tyskland, Holland, Norge og Sverige konkluderede, at der er en lang række positive forhold omkring den arkæologiske virksomhed. Det er bl.a. en stærk museumslov, finansieringsbestemmelser svarende til andre europæiske lande, museernes varetagelse af opgaven med arkæologiske undersøgelser og den nationale registrering i databasen Fund & Fortidsminder.

Ekspertpanelet anbefalede et kvalitetsløft i videndeling, forskning og formidling. Kvalitetsløftet består i understøttelse af netværk og konferencer, forbedre muligheden for forskning, udvikling af afrapportering af de arkæologiske udgravninger, udarbejdelse af årlige nationale oversigter, og skabelse af et fælles kvalitetsløft i udbyttet af de arkæologiske undersøgelser ved formulering af fælles nationale udgravningsstrategier inden for forhistoriens perioder fra stenalder til nyere tid, og for naturvidenskabelige analyser.

På siden her formidles den nationale undersøgelsesstrategi og rådgivning om naturvidenskabelige analyser i forbindelse med arkæologiske undersøgelser.

Ny viden, god praksis og yderligere information

Den arkæologiske strategi for de naturvidenskabelige undersøgelser i forbindelse med de arkæologiske udgravninger skal først og fremmest vise, hvad de store faglige spørgsmål er i disse år på det naturvidenskabelige område. Samtidig gøres der status for det nuværende vidensniveau, og hvor der kan hentes ny viden, og hvor naturvidenskaben kan medvirke til en fremsynet sikring af data. Derudover giver strategien gode råd om prøvetagning, brug af specialister, og øget viden på museerne om naturvidenskab. I tilknytning til strategien findes rapporter, links, litteratur, netværk, specialistliste, og information om naturvidenskabelige data i Fund & Fortidsminder.

Holdet bag den naturvidenskabelige strategi

Strategien er blevet til i samarbejde med:  

 • Anders J. Hansen, Statens Naturhistoriske Museum, København
 • Anne Birgitte Godtfredsen, Statens Naturhistoriske Museum, København
 • Annine Moltsen, NOK, Natur & Kultur, København
 • Anthony Ruter, Statens Naturhistoriske Museum, København
 • Aoife Daly, Dendro.dk & EU-Timber, Københavns Universitet
 • Arne Jouttijärvi, Heimdal-archaeometry & Moesgård Museum, Århus
 • Claudia Baittinger, Nationalmuseet, København
 • Henning Matthiesen, Nationalmuseet, København
 • Inge Enghoff, Statens Naturhistoriske Museum, København
 • Jan Heinemeier, Institut for Fysik og Astronomi, Århus Universitet
 • Karin M. Frei, Nationalmuseet, København
 • Mette Marie Hald, Nationalmuseet, København
 • Morten Fischer Mortensen, Nationalmuseet, København
 • Niels Bonde, Nationalmuseet, København
 • Niels Lynnerup, Antropologisk Laboratorium, Københavns Universitet
 • Peter Carsten Ilsøe, Statens Naturhistoriske Museum, København
 • Pernille Bangsgaard, Statens Naturhistoriske Museum, København
 • Peter Hambro Mikkelsen, Moesgård Museum, Århus

Faglige tovholdere:

Hoda El-Sharnouby, Slots- & Kulturstyrelsen

projektleder Anne Nørgård Jørgensen, Slots- & Kulturstyrelsen

Forside Naturvidenskabelige undersøgelser

Antropologi

Arkæobotanik

Dendrokronologi

DNA

Geofysik

Geologi, Klima & Vegetation

In situ-bevaring

Insektanalyser

Tefrokronologi

Kulstof 14 m.m.

Makrofossilanalyser

Marin fauna

Materialeanalyser (metal, glas, keramik etc.)

Molekylærbiologi

Palæogeologi (XRF-borekerner)

Palæoøkologi (sporer, alger og fungus)

Strontiumisotop

Zoologiske analyser (ikke marin)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)