Ældre Jernalder (500 f.Kr. - 400 e.Kr.)

Strategi for ældre jernalders arkæologiske undersøgelser

Baggrund for strategien

Den arkæologiske strategi skal benyttes til vurdering af fortidsmindernes væsentlighed ved arkæologiske undersøgelser. Det gælder for alle typer undersøgelser dvs. bygherrebetalte undersøgelser og de undersøgelser, der foretages på grund af erosion.

På siden her formidles den nationale strategi for arkæologiske undersøgelser indenfor ældre jernalder.

Du kan læse et resumé af strategiens fokuspunkter her.

Den arkæologiske virksomhed i Danmark har været genstand for en international evaluering. Ekspertpanelet fra England, Tyskland, Holland, Norge og Sverige konkluderede, at der er en lang række positive forhold omkring den arkæologiske virksomhed. Det er bl.a. en museumslov, der følger internationale regler og konventioner, finansieringsbestemmelser svarende til andre europæiske lande, museernes varetagelse af opgaven med arkæologiske undersøgelser og den nationale registrering i databasen Fund & Fortidsminder.

Ekspertpanelet anbefalede et kvalitetsløft i videndeling, forskning og formidling. Kvalitetsløftet består i understøttelse af netværk og konferencer, forbedre muligheden for forskning, udvikling af afrapportering af de arkæologiske udgravninger, udarbejdelse af årlige nationale oversigter og skabelse af et fælles kvalitetsløft i udbyttet af de arkæologiske undersøgelser ved formulering af fælles nationale udgravningsstrategier inden for forhistoriens perioder fra stenalder til middelalder.

På siden her formidles den nationale udgravningsstrategi indenfor ældre jernalder

Holdet bag ældre jernalder strategien

Strategien er blevet til i samarbejde med:  

  • Linda Boye, Kroppedal Museum, København
  • Niels Algreen Møller, Sydvestjyske Museer, Ribe
  • Niels Haue, Nordjyllands Historiske Museum Aalborg
  • Mads Runge, Odense Bys Museer
  • Per Ethelberg, Museum Sønderjylland, Haderslev
  • Pernille Pantmann, Museum Nordsjælland, Hørsholm 
  • Per Ole Rindel, Københavns Universitet, SAXO Instituttet

Med bidrag af:

  1. Arne Jouttijärvi, Heimdal (Jernovne)
  2. Palle Eriksen, Ringkøbing-Skjern Museum (Lyngsmose)

Projektleder og faglig tovholder:

Anne Nørgård Jørgensen, Slots- & Kulturstyrelsen

Opdateret 30. september 2022