Vejledning om arkæologiske undersøgelser

Det er hensigten med museumsloven, at bygherre inddrager museet så tidligt som muligt i planlagte jordarbejder. Tidligt samarbejde gør det muligt at tilrettelægge arkæologiske undersøgelser, så de giver færrest mulige gener for bygherre, og samtidig sikres de arkæologiske levn på arealet bedst muligt.