Arkæologi, fortidsminder og diger

Der er fortællinger overalt i det danske landskab. Mange ses tydeligt, som gravhøje fra oldtiden, diger i agerlandet, eller de markante ruiner fra middelalderen. Men endnu flere er ikke synlige. De befinder sig under markernes overflader, i de tykke jordlag under vores byer eller på havets bund.