Bogpanelet

Kommissorium og medlemmer

Bogpanelet har til opgave at følge udviklingen på bogmarkedet. Det gør de blandt andet ved at skabe viden og debat om litteraturens betydning for borgerne og ved at følge litteraturens udvikling i en tid præget af digitalisering. Bogpanelet indsamler også statistisk viden om for eksempel bogproduktion, distribution, læsevaner. 

Bogpanelets medlemmer

 • Anne-Marie Mai (formand), professor ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet
 • Lars Handesten, lektor ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
 • Nina Christensen, professor ved Center for Børns Litteratur og Medier, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
 • Rasmus Grøn, lektor ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet og tidligere medlem af Bog- og Litteraturpanelet
 • Rasmus Helles, lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
 • Stine Reinholdt Hansen, ph.d. og forskningsmedarbejder ved Nationalt Videncenter for Læremidler, Odense

Medlemmer af bogpanelets følgegruppe

 • Bo Dybkær, direktør for Boghandlerforeningen
 • Christine Bødtcher-Hansen, direktør for Danske Forlag
 • Morten Visby, formand for Dansk Forfatterforening  
 • Peter Adolphsen, formand for Danske Skønlitterære Forfattere
 • Søren Bo Rasmussen, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • Morten Bruun Pedersen, cheføkonom i Forbrugerrådet TÆNK
 • Per Nylykke, kontorchef i Kulturministeriets departement
 • Karsten Pers, medstifter og formand for NewPub, repræsenterer selvudgiverfeltet
 • Karen-Margrethe Revsbæk, Roskilde Bibliotek, repræsenterer læsekredsfeltet
 • Annette W. Godt,  bibliotekschef i Allerød og repræsentant for Danmarks Biblioteksforening 

Kulturministerens Bogpanel er nedsat for perioden 2019 til 2022 og har afløst Bog- og Litteraturpanelet, der blev nedsat i 2014. Bogpanelet vil forsat udgive årsrapporten ”Bogens vilkår” og vil derudover udarbejde en række specialrapporter. Panelet vil også afholde forskellige seminarer og debatter. 

Læs mere om Bogpanelets rapporter og øvrige aktiviteter 

Opdateret 05. maj 2020