Strategi 2017-2020

Slots- og Kulturstyrelsen bidrager til en mangfoldig og rig kultur i Danmark.

Slots- og Kulturstyrelsen har en bred og stor opgaveportefølje. Strategi 2017-2020 imødekommer de udfordringer, styrelsen står overfor de kommende år.

Faldende bevillinger er et udfordrende rammevilkår, som i de kommende år vil kræve en række indsatser for, at vi kan løse vores kerneopgaver tilfredsstillende.

Slots- og Kulturstyrelsen har tre overordnede strategiske indsatser:

  • Vi fortsætter arbejdet med effektivisering – både i forhold til vores interne arbejdsgange og i samspillet mellem styrelsen og brugerne.

  • Vi overholder de fastsatte sagsbehandlingstider for nye myndighedssager og afvikler de ophobede sager.

  • Vi genopretter slotte og slotshaver, samtidig med at vi vedligeholder det allerede genoprettede. 

Mission

Vi arbejder for, at Folketinget, kulturministeren og armslængdeorganernes beslutninger og de dertil afsatte økonomiske midler får størst mulig effekt til gavn for beskyttelse af kulturarv og udvikling af kultur.

Vision

Vi er en vidensorganisation, der anvender vores faglighed i arbejdet med kultur, og vi forbedrer til stadighed vores effektivitet, korrekthed, nytænkning, dialog og åbenhed i vores opgavevaretagelse.

Strategi for Slots- og Kulturstyrelsen 2017-2020 og Brugerundersøgelse 2016

Opdateret 01. februar 2019

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen