SurveyXact

SurveyXact er et internetbaseret system til spørgeskemaundersøgelser. SurveyXact kan være med til at understøtte hele processen, formidle resultaterne, strukturere arbejdet, dele erfaringer med andre i organisationen, gøre det lettere at gentage undersøgelser og følge udviklingen. 

Brugersupport

Rambøll support
Tlf.: 33 74 55 88

Brugeradministration og kontakt til leverandør

Henvendelser vedrørende brugeradministration og kontakt til leverandør kan rettes til Koncern It's helpdesk på tlf. 33 74 55 88.  

Er du kunde i Statens It, kan du oprette en sag i Serviceportalen.

Er du ikke kunde i Statens It kan du henvende dig på tlf. 33 74 55 88.  

Opdateret 01. oktober 2020