Markedsdialog - ASTA

Markedsdialog for tilskudsadministrativt system

Slots- og Kulturstyrelsen påtænker at udbyde et Ansøgnings- og tilskudsadministrativt system (kaldet ASTA) til afløsning for styrelsens nuværende system.

I den forbindelse ønsker Slots- og Kulturstyrelsen at gennemføre en markedsdialog med leverandørmarkedet.

Formålet med markedsdialogen er at opnå viden om markedet for at sikre at:

  • det påtænkte system ikke har væsentlige cost-drivers eller krav, der hæver anskaffelses- eller driftsomkostningerne væsentligt.
  • det påtænkte system i størst muligt omfang, kan understøttes med et standardsystem.
  • vores forventninger til projektets omkostninger er realistiske, givet de ydelser der er indeholdt i kravsspecifikationen.

For at få den bedste dialog omkring det påtænkte system, har vi her offentliggjort vores foreløbige kravsspecifikation.

Til orientering kan oplyses, at Slots- og Kulturstyrelsen foreløbig har inviteret 6 leverandører, der dækker et repræsentativt udsnit af det relevante marked.

Andre interesserede er velkommen til at kontakte os, hvis de ønsker at deltage i markedsdialogen, men det skal ske senest fredag den 30.09.2016 kl. 12:00.

Resultatet af markedsdialogen vil danne baggrund for de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med den påtænkte anskaffelse.

Datoer og tidspunkter

Dialogmøderne vil blive afholdt hos Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København K.

Det enkelte møde forventes at have en varighed på maksimalt 2 timer. Møderne finder sted i uge 41.

Spørgeskema

Af hensyn til jeres mulighed for at forberede jer, fremsendes et spørgeskema, der vil udgøre rammerne for dialogen.

Spørgeskemaet fremsendes til de leverandører der har givet positiv tilsagn om at deltage, fredag den 30.09.2016.

Ligebehandling, gennemsigtighed og fortrolighed

Dialogmøderne vil naturligvis ske under overholdelse af de udbudsretlige grundprincipper, herunder ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincipperne.

Siden er sidst opdateret: 06.10.2017

Kontakt


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)