Udbud - Fasangården

Dette udbud vedrører restaurering og anvendelsesændring af Fasangården, beliggende i Frederiksberg Have, Søndre Fasanvej 73, 2000 Frederiksberg. Udbudsbetingelser med prækvalifikations- og tilbudsproces og samtlige udbudsdokumenter indeholdes heri.

Slots- og Kulturstyrelsen er ejer af den fredet ejendom Fasangården. Det er Slots- og Kulturstyrelsens vision at bevare og nyttiggøre bygninger og havemiljøet til gavn for offentligheden.

Fasangården ønskes indrettet til traktørsted samt andre udadvendte funktioner. De to bygninger, den omkringliggende have og gårdsplads forventes forpagtet ud til dette formål.

Hovedhuset opleves som et originalt klassicistisk bygningsværk. Fasangården er opført i ca. 1724/1827. Interiøret og planløsning i hovedhuset er yderst bevaringsværdigt.

Udover en gennemgribende restaurering ønskes indrettet et professionelt køkken, serveringslokaler og mødefaciliteter, værksted/formidlingslokaler, velfærdsforanstaltninger og tidssvarende toiletter.

Projektet gennemføres i totalrådgivning. Efterfølgende forventes byggearbejder udbudt i hovedentreprise.

Vi håber at totalrådgivere finder interesse i denne spændende opgave og vi glæder os til at modtage Jeres ansøgning om prækvalifikation.

Spørgsmål/svar 

 • Spørgsmål: Vi søger prækvalifikation som totalrådgiver i et team med to underrådgivere. Vi baserer os fagligt og teknisk på hinanden – IKKE økonomisk. Vi er IKKE et konsortium. Vedr. pkt. 6: Er det rigtigt forstået, at alle deltagere i vores tilfælde skal udfylde ESPD?
  Svar: Ja, alle deltagere skal udfylde ESPD’en
 • Spørgsmål: Vi søger prækvalifikation som totalrådgiver i et team med to underrådgivere. Vi baserer os fagligt og teknisk på hinanden – IKKE økonomisk. Vi er IKKE et konsortium Vedr. pkt 8: Er det rigtigt forstået, at underrådgivere i vores tilfælde skal afgive underskrevet støtteerklæring,  ”der godtgør at ansøgeren råder over den støttende enheds tekniske […] formåen til brug for opfyldelse af kontrakten.” og at den støttende enhed  ”hæfter solidarisk sammen med ansøger for opfyldelse af rådgivningsaftalen”, - også selvom vi IKKE baserer os økonomisk på hinanden?
  Svar: Nej, underrådgivere skal ikke afgive støtteerklæring af den beskrevne art.
 • Spørgsmål: Vi søger prækvalifikation som totalrådgiver i et team med to underrådgivere. Vi baserer os fagligt og teknisk på hinanden – IKKE økonomisk. Vi er IKKE et konsortium Vedr. pkt. 12. hvor der står at ansøgerne (i flertal) må maksimalt angive 3 referencer: Skal dette forstås sådan, at også underrådgivere må angive 3 referencer, eller er det teamet som helhed, der højst må angive 3 referencer?
  Svar: Det skal præciseres, at ansøger kan angive maksimalt 3 referencer pr deltagende part, herunder totalrådgiver og underrådgivere). Tilsvarende kan der i givet angives maksimalt 3 referencer for hver deltager i et eventuelt konsortium.
 • Spørgsmål: Vi søger prækvalifikation på Fasangården som totalrådgiver i et team med to underrådgivere. Vi baserer os fagligt og teknisk på hinanden – IKKE økonomisk. Vi er IKKE et konsortium Vedr. pkt. 12 og vedr. SLKS svar på spørgsmål (på udbudssiden): I pkt. 12 skriver I, at ansøger skal vedlægge dokumentation for referencer, men i spørgsmål/svar skriver I, at bilag ikke er fornødne. Hvordan skal dette forstås?
  Svar: Det skal præciseres, at det uagtet ordlyden ikke er nødvendigt at vedlægge egentlig dokumentation, idet en egen erklæring i ESPD’en eller på den i næste svar vedrørende anvendelse af referenceark angivne måde vil være tilstrækkelig.
 • Spørgsmål: Vi søger prækvalifikation som totalrådgiver i et team med to underrådgivere. Vi baserer os fagligt og teknisk på hinanden – IKKE økonomisk. Vi er IKKE et konsortium Vil det være i orden at vedlægge referenceark som dokumentation, hvor de i punkt-opstillingen (1-6) under pkt. 12 krævede informationer oplyses? 
  Svar: Det kan bekræftes, at det vil være tilstrækkeligt at vedlægge oplysningerne i et referenceark - eller i ESPD’en at indsætte et link til URL adresse, hvor de nævnte oplysninger kan findes.
 • Spørgsmål: Vil et eventuelt anmodningsbrev, hvor teamet præsenteres blive tillagt værdi som tillæg til ansøgningen?
  Svar: Alene de oplysninger, der efterspørges i Udbudsbetingelserne vil blive tillagt vægt. Udvælgelsen vi alene ske efter de objektive kriterier for udvælgelse af ansøgere, som fremgår af pkt. 14.
 • Spørgsmål: Vedr. punkt 10. Ønsker I vedhæftet 3 fulde årsregnskaber som dokumentation for de i ESPD’en indtastede oplysninger, eller vil en underskrevet revisorerklæring med seneste 3 års nøgletal være fyldestgørende?
  Svar: Det vil i forbindelsen med ansøgningen være tilstrækkeligt alene gennem sin egen erklæring at afgive de oplysninger, der fremgår af pkt. 10, nr. 1) og 2). Det betyder, at det ikke vil være nødvendigt hverken at fremsende 3 fulde årsregnskaber som dokumentation for de i ESPD’en indtastede oplysninger eller en underskrevet revisorerklæring med seneste 3 års nøgletal – dvs ingen bilag er fornødne. Opmærksomheden henledes på, at det fremgår af Udbudsbetingelserne afsnit VI, at ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at kræve, at ansøgeren eller tilbudsgiveren inden for en passende tidsfrist fremlægger den nævnte dokumentation.
 • Spørgsmål: Vedr. punkt 12. Er der krav (eller begrænsning) ift. antal af pdf-sider pr. reference jf. dokumentation for de i ESPD’en indtastede oplysninger?
  Svar: Det gælder tilsvarende her, at egne oplysninger (egenerklæring) om (dokumentation for) teknisk og faglig formåen vil være tilstrækkelig – dvs ingen bilag er fornødne. Også her henledes opmærksomheden på, at det fremgår af Udbudsbetingelserne afsnit VI, at ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at kræve, at ansøgeren eller tilbudsgiveren inden for en passende tidsfrist fremlægger den nævnte dokumentation.
 • Spørgsmål: Vedr. punkt 12. I informationerne for hver reference, ønskes oplysninger om ”kontraktens værdi” (punkt 4). Menes hermed byggesum eller rådgiverens honorar?
  Svar: med kontraktens værdi menes rådgiverkontraktens værdi, dvs. det fulde og endelig rådgiverhonorar for den eller de pågældende referencer.


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookiepolitik

(dialogboks slutter)