Forvaltningen af arkæologiske undersøgelser skal gøres mere gennemsigtig

  Rigsrevisionen har afgivet beretning til Statsrevisorerne om bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser. De konkluderer blandt andet, at styrelsens rammer for forvaltningen af undersøgelserne ikke tilstrækkeligt sikrer, at den faglige vurdering og budgettering sker på et ensartet grundlag.

  Slots- og Kulturstyrelsen vil iværksætte en række initiativer, som skaber en mere tydelig ramme for den faglige prioritering, og som yderligere sikrer, at bygherrer kun betaler de nødvendige udgifter.

  Kulturminister Mette Bock siger:

  ”Jeg ser med alvor på denne sag. Der er ingen tvivl om, at vi skal passe på vores arkæologiske kulturarv, men bygherrer skal selvfølgelig ikke betale for meget for arkæologiske undersøgelser, og deres sager skal behandles på et ensartet grundlag. Derfor har jeg også bedt Slots- og Kulturstyrelsen om, at der bliver iværksat en række initiativer, der sikrer dette.”

  Rigsrevisionen har i dag afgivet beretning om arkæologiske undersøgelser til Statsrevisorerne. I beretningen konkluderes det, at Kulturministeriets forvaltning vurderes at være utilfredsstillende. Rigsrevisionen vurderer ikke, at Slots- og Kulturstyrelsens rammer og sagsbehandling sikrer, at museernes faglige vurderinger og budgettering af de arkæologiske undersøgelser foretages på et ensartet grundlag.

  Endvidere vurderer Rigsrevisionen, at styrelsens tilskudsforvaltning ikke er tilstrækkelig gennemsigtig, hvilket medfører, at bygherrerne ikke behandles ens, og at der er risiko for, at bygherrerne betaler for meget for undersøgelserne.

  Yderligere oplysninger:

  Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

  Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

  Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

  På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

  (dialogboks slutter)