Ny undersøgelse giver indblik i brug af undervisningstilbud uden for skolen

  Hvordan kan museer og andre eksterne læringsmiljøer støtte lærerne i at integrere eksterne undervisningstilbud i deres egen undervisning på skolen? Det sætter en ny undersøgelse fra Nationalt netværk af skoletjenester fokus på.

  Gennem interviews med lærere og undervisningsansvarlige fra danske museer, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer giver en ny undersøgelse udarbejdet af Nationalt netværk af skoletjenester et godt indblik i læreres brug af eksterne læringsmiljøer.

  Undersøgelsen giver også ny viden om, hvad der skal til for, at de kan skabe bedre sammenhæng til undervisningen i skolen, og den sammenfatter en lang række elementer, som lærere ser som centrale for, at de fagligt kan integrere andre eksterne undervisningstilbud i skolens undervisningsforløb og hverdagspraksis.

  Projektleder Katrine Johnsen fra Nationalt netværk af skoletjenester siger:

  ”Med undersøgelsen går vi fra antagelser til viden om, hvordan lærerne skaber sammenhæng mellem deres egen undervisning hjemme på skolerne, og den undervisning de opsøger ude i de lokale, eksterne læringsmiljøer. Undervisere i eksterne læringsmiljøer kan derfor finde hjælp i undersøgelsens konklusioner, når de for eksempel udformer beskrivelser af deres undervisningstilbud til nettet: Hvad lægger lærerne vægt på? Hvad har de brug for? Og hvordan kan jeg bidrage til at skabe koblingen mellem ude og hjemme til gavn for den enkelte elev?”

  Undersøgelsen kommer med konkrete anbefalinger til de eksterne læringsmiljøer i forhold til at skabe bedre sammenhæng i udvælgelsen af undervisningstilbud, i planlægning og forberedelse, hvilken rolle forventningsafstemning spiller, hvad lærerens rolle i de eksterne læringsmiljøer kan være, og hvordan anvendelse af læremidler sker.

  Anbefalingerne kan fungere som tjekliste for undervisere i eksterne læringsmiljøer i forhold til at løfte egen praksis, planlægge undervisning, kommunikere tilbud på nettet og skabe et fælles sprog.

  Kontorchef Ole Winther fra Slots- og Kulturstyrelsens museumsenhed siger:

  ”Museerne, som en af de store grupper, der tilbyder undervisnings uden for folkeskolen, har i mange år arbejdet systematisk med længerevarende undervisningsforløb og med at skabe forbindelse mellem det konkrete besøg og den forberedelse og efterbearbejdning, der sker gennem den daglige undervisning i skolen. Det er godt for både de eksterne parter og undervisningssektoren, at vi alle bliver klogere på, hvordan man med ret enkle værktøjer kan sikre en bedre forbindelse og transfer, når man skifter klasselokalet ud med en kulturinstitution.”

  Fakta om undersøgelsen

  • Undersøgelsen ”Faglig integration af eksterne læringsmiljøers undervisningstilbud i skolernes undervisningsforløb” bygger på kvalitative interview med i alt 17 lærere fra hele landet og 15 undervisningsansvarlige fra eksterne læringsmiljøer, herunder kulturinstitutioner og erhvervsliv. Det er den syvende undersøgelse fra Nationalt netværk af skoletjenester.
  • Nationalt netværk af skoletjenester er finansieret af Kulturministeriet og Undervisningsministeriet og har siden 2013 samarbejdet med begge ministerier om implementering af ”Åben skole” nationalt, regionalt og lokalt. Formålet er at sikre, at alle børn og unge uanset baggrund møder, oplever og bruger kultur, kunst og natur, foreningsliv og erhvervsliv af høj kvalitet i hverdagen.
  • Netværket yder gratis konsulentbistand til de tre aktører i ”Åben skole”: Eksterne læringsmiljøer, kommuner og undervisningssektoren fordelt over hele landet.

  Læs undersøgelsen (pdf)

  Yderligere oplysninger:

  Projektleder Katrine Johnsen, Nationalt netværk af Skoletjenester, tlf.: 23 29 86 53, kj@remove-this.skoletjenestenetvaerk.dk

  Konsulent Sidsel Risted Staun, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 74 50 70, srs@remove-this.slks.dk

  Fuldmægtig Mette Birk, Undervisningsministeriet, tlf.: 33 92 54 40, mette.birk@uvm 

  Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: tlf.: 22 61 19 95

  Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

  Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

  På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

  (dialogboks slutter)