Museernes tilbud hitter hos de besøgende

  De besøgende på landets statsstøttede museer er ovenud tilfredse med de tilbud og oplevelser, museerne byder på. Det viser tal fra den nationale brugerundersøgelse for museer, der offentliggøres i dag.
  De besøgende får generelt en rigtig god oplevelse, når de besøger landets museer. På billedet ses børn ved Herregårdsmuseet. Foto: Gammel Estrup.
  Fire børn udklædt som korsriddere på Gl. Estrupgård.

  Når danske og udenlandske besøgende på de statsstøttede museer vurderer deres museumsbesøg, så har det i langt de fleste tilfælde været en rigtig god oplevelse. 

  Det viser resultaterne fra ”Den nationale brugerundersøgelse for museer 2017”, som netop er blevet offentliggjort. 

  På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er højest, får museerne en gennemsnitlig score på 8,54 for den samlede oplevelse af museerne, der dækker alt fra museernes formidling, atmosfære, brugeroplevelser for børn til muligheden for aktiv deltagelse og service hos de ansatte på museerne.

  Undersøgelsen viser også, at kvinder og ældre (50+) fortsat er de mest hyppige museumsgæster, mens unge under 30 år er underrepræsenterede som besøgende på mange af landets museer. Dog er andelen af unge, der går på museumsbesøg steget med to procent siden den seneste undersøgelse (2014), men går man tilbage til 2009 er stigningen på i alt fem procent.  

  Kulturminister Mette Bock siger:

  ”Lige nu er vi ved at se på, hvordan man kan konstruere et nyt tilskudssystem for de statsanerkendte museer, som blandt andet også skal skabe plads til, at der udvikles nye idéer og give museerne rum til at fortsætte med at udvikle deres tilbud til de besøgende. 

  I år viser museernes brugerundersøgelse, at de besøgende på museerne er meget tilfredse med museernes tilbud. Det skal museerne holde fast i og videreudvikle. Det er også godt, at flere unge under 30 år besøger museerne. Når det kommer til de unge, håber jeg, at museerne vil blive ved med at lægge sig i selen for at være et relevant tilbud. De unge er fremtidens brugere af museerne, og det er deres vaner, der kommer til at præge kommende generationers lyst til at gå på opdagelse i vores fælles kulturarv på museerne.”

  Undersøgelsen viser, at der fortsat er en overrepræsentation af højtuddannede blandt museumsgæsterne, mens borgere med en kortere uddannelsesbaggrund er mere sjældne besøgende på danske museer. 

  Undersøgelsen viser også, at der kan være mange forskellige motivationer for at besøge et museum, men for langt de fleste museumsgæster er det en social oplevelse at gå på museum. Tallene viser, at 92 procent af de besøgende på danske museer går på museum i selskab med andre. 

  De sjældne museumsgæster

  I år har brugerundersøgelsen desuden beskæftiget sig med begrebet ”de sjældne museumsbrugere”, som er de gæster, der ikke er på museumsbesøg så hyppigt som den øvrige del af befolkningen.  

  Tallene viser, at der er en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder blandt de sjældne museumsbrugere, og at der er en overrepræsentation af unge i gruppen. 

  For museerne kan det være interessant at vide mere om de sjældne museumsbrugere, da det giver dem indblik i, hvad der kan motivere dem til at komme på besøge igen, og hvad der skal til for at fange deres interesse. 

  Publikationen indeholder desuden refleksioner over brugerundersøgelsens resultater fra museumsverdenen. Forsorgsmuseets formidlingschef, Sarah Smed, reflekterer eksempelvis over, hvorfor museet har mange brugere, som generelt ikke er motiverede for at gå på museum, og hvordan museet kan arbejde med at inddrage disse brugere i deres praksis, så de får lyst til at genbesøge museet. 

  Fakta om brugerundersøgelsen

  Undersøgelsen, der er blevet publiceret siden 2010 og senest udgivet i 2015, er et redskab til museerne, så de kan få data, der blandt andet kan bruges i deres arbejde med at nå et bredere publikum og nye målgrupper. Undersøgelsen baserer sig på svar på spørgeskemaer fra mere end 30.000 museumsgæster.  

  Den samlede vurdering af museumsbesøgene ligger på 8,54 ud af 10 mulige. Kunstmuseerne ligger gennemsnitligt på 8,45, de naturhistoriske museer ligger på 8,49, mens de historiske museer ligger i toppen med 8,59. 

  Den nationale brugerundersøgelse er udviklet af Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med repræsentanter fra museerne.

  Yderligere oplysninger:

  Chefkonsulent Berit Fruelund Kjærside, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 74 51 91, fru@remove-this.slks.dk 
  Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

  Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

  Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

  På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

  (dialogboks slutter)