5,6 millioner skal styrke museernes samlinger

  24 museer modtager i år støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje, der har til formål at styrke kvaliteten af museernes samlinger. Det sker blandt andet ved, at museerne får støtte til at gennemgå deres samlinger, så de får et bedre overblik over samlingernes indhold og bedre kan passe på dem.
  I år får 24 museer støtte fra puljen til samlingsvaretagelse. Foto: Bevaringscenter Nord.
  Foto fra restaureringen af Holger Drachmanns Hus i Skagen.

  Hestevogne, drikkekar, rustninger og bibler er bare nogle af de genstande, der måske kan komme frem i lyset, når museer over hele landet får bedre muligheder for at skabe et overblik over deres samlinger. Og i dag har 24 museer fået besked om, at de i år modtager støtte fra Kulturministeriet til samlingsvaretagelse. 

  Midlerne er blandt andet givet til at gennemgå museernes samlinger for at optimere museernes bevaringsindsats og på den måde være med til at sikre, at værdifulde genstande bliver bevaret. 

  Samtidig giver samlingsgennemgangene museerne mulighed for at identificere de dele af samlingerne, der måske ikke længere skal bevares, fordi den forsknings- eller formidlingsmæssige værdi ikke er tilstrækkelig.

  Kulturminister Mette Bock siger:

  ”De danske museers samlinger rummer utroligt mange genstande, der betyder meget for identiteten i mange lokalsamfund, men også i forhold til vores nationale identitet.

  Det er forbundet med store udgifter at holde samlingerne ved lige og sikre et overblik på tværs af museer, så man får indsamlet og bevaret det vigtigste og samtidig undgår overlapninger

  Derfor er det også positivt, at vi kan hjælpe nogle af de museer, der har udfordringer med samlingsvaretagelsen, ved at støtte samarbejdet og koordineringen mellem museerne i et landsdækkende perspektiv.”

  Puljen til samlingsvaretagelse i 2018 støtter eksempelvis:

  Industrisamfundets kulturarv

  Danmarks Tekniske Museum i Helsingør og Arbejdermuseet i København får tilsammen et tilskud på 1,3 millioner kroner til at koordinere og prioritere museernes arbejde med industrisamfundets kulturarv i et landsdækkende perspektiv. 

  Tilskuddet skal styrke kvaliteten i museerne indsamling, sikre at væsentlig kulturarv bevares og undgå opbygning af parallelsamlinger på museerne. 

  Friederike Bruns Stambog

  Frederiksbergmuseerne i hovedstadsområdet får et tilskud på 0,2 millioner kroner til konservering af en såkaldt stambog fra 1700-årene, der er truet af nedbrydning. 

  Der er tale om en slags gæstebog med tegninger, papirklip og hilsner fra en lang række af tidens danske og udenlandske kunstnere, som forfatterinden Friederike Brun mødte i sit liv, herunder eksempelvis kunstneren Bertel Thorvaldsen og maleren og arkitekten Nicolai Abraham Abildgaard. 

  Opkvalificering af forskning

  Udover støtte til samlingsvaretagelse er der også uddelt i alt 1,4 millioner kroner til opkvalificering af forskerkompetencer på syv museer rundt omkring i landet. 

  Puljen til opkvalificering af forskerkompetencer i 2018 støtter eksempelvis: 

  Fra skampletter til kulturminder

  Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring har fået støtte til et projekt om Atlantvoldens bunkere efter 1945, der undersøger, hvordan behandlingen af Atlantvoldens bunkere som erindringssted har udviklet sig fra befrielsen i 1945 til i dag og omfatter desuden en diskussion af, hvorvidt bunkerne kan ses som kulturarv. 

  Projektet indgår i et større tværmusealt forskningsprojekt om Atlantvolden i Nordjylland. 

  Lyd på det kulturhistoriske museum

  Greve Museum har fået støtte til et forskningsprojekt, der vil bidrage med viden om lydens betydning for museets udstillinger og samlinger, styrke udvikling af museernes udstillingsdesign og give viden om lyd som et objekt for indsamling. 

  Projektet benytter udstillingerne på det kulturhistoriske museum Mosede Fort i Greve Kommune som primære undersøgelsesfelter, men også andre danske og internationale museer vil blive inddraget i komparative analyser.

  Fakta om udviklingsmidlerne til museerne

  Kulturministeriets museumspuljer yder støtte til udvikling af museumsområdet, hvor der i år har været fokus på samlingsvaretagelse og styrkelse af kompetencer i forbindelse med museernes forskning.

  Derudover er der blevet uddelt midler til indkøb af nye værker og genstande, styrkelse af ledelseskompetencer og international erfaringsudveksling. 

  Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der fordeler midlerne efter indstilling fra arbejdsgrupper bestående af medlemmer af styrelsens kultur-, kunst- og naturhistoriske museumsudvalg.

  Samlet liste over støttemodtagere fra puljen Samlingsvaretagelse

  Samlet liste over støttemodtagere fra puljen Styrkelse af forskningskompetencer

  Læs mere om statsstøttede museer

  Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

  Yderligere oplysninger:

  Specialkonsulent Hans-Henrik Landert, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 74 51 86, hhl@remove-this.slks.dk 

  Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

  Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

  Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

  På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

  (dialogboks slutter)