Millioner på vej til danske museer

  Den strategiske museumspulje 2017 er netop blevet uddelt, og knapt 10 millioner kroner er nu på vej ud i landet til i alt 44 museer.
  Gl. Estrup Herregårdsmuseet får mulighed for at erhverve et sæt 1800-tals toiletgarniture. Foto: Privatfoto.
  Foto af toiletgarniture

  Slots- og Kulturstyrelsen har netop uddelt midler fra den strategiske udviklingspulje 2017 til museer i hele landet.

  I alt 44 statslige og statsanerkendte museer har modtaget støtte til udvikling af museumsområdet, hvor midlerne skal gå til blandt andet at vedligeholde museernes samlinger, indkøb af nye værker og genstande og styrkelse af kompetencer i forbindelse med museernes forskning.

  I alt 9,3 millioner kroner er uddelt til samlingsgennemgange, hvor man ser på værkers og genstandes bevaringstilstand, forbedring af magasinforhold, som kan gå til at sikre en god beskyttelse af samlingerne, indkøb af nye værker og genstande og bistand til at opkvalificere forskningsprojekter på museerne.

  Derudover har tre museer modtaget midler til udvikling og gennemførelse af kvalitative brugerundersøgelser, der skal gøre museerne klogere på, hvem der bruger – og ikke bruger – museerne.

  Enhedschef Ole Winther siger:

  ”Midlerne til samlingsvaretagelse er i år primært givet til samlingsgennemgange på de kunst- og kulturhistoriske museer, hvor der fortsat er store udfordringer med samlingsvaretagelsen. Derfor er der i år afsat i alt 6,8 millioner kroner til det arbejde, så vi sikrer, at mange flere museer har midler til at få lavet en tidssvarende og prioriteret bevaring af deres samlinger.”

  Skagens Kunstmuseer er et af de museer, der får mulighed for at få et bedre overblik over museets samlinger. Museet fusionerede i 2014 med Anchers Hus, der var skagensmalerne Michael og Anna Anchers hjem, og dermed blev kunstnerhjemmet, som indeholdt tusindvis af genstande, værker og andre former for indbo, omfattet af museumsloven.

  Støtten til museets gennemgang af samlingen skal sikre, at de kunst- og kulturhistoriske værdifulde dele af kunstnerhjemmet kan blive bevaret, og samtidig vil samlingsgennemgangen give museet mulighed for at identificerede de dele af indboet, der kan udskilles, fordi de ikke har en tilstrækkelig forsknings- eller formidlingsmæssig værdi.

  Puljen til erhvervelser giver i år 10 museer mulighed for at udbygge deres samlinger med indkøb af væsentlige værker og genstande inden for museernes ansvarsområder. Eksempelvis får Gl. Estrup Herregårdsmuseet nord for Aarhus mulighed for at erhverve et sæt 1800-tals toiletgarniture, der kan ses på tæt hold på museet fra 2018.

  Se oversigten over støttede projekter

  Fakta om den strategiske museumspulje

  Kulturministeriets strategiske museumspulje yder støtte til udvikling af museumsområdet. Der har i år været fokus på erhvervelser, samlingsvaretagelse og styrkelse af forskerkompetencer. Derudover er der blevet uddelt midler til udvikling og gennemførelse af kvalitative brugerundersøgelser på museerne.

  Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der fordeler midlerne efter indstilling fra arbejdsgrupper bestående af medlemmer af styrelsens kultur-, kunst- og naturhistoriske museumsudvalg.

  Der blev i 2017 ansøgt om 22,5 millioner kroner til den strategiske udviklingspulje og til udvikling og gennemførelse af kvalitative brugerundersøgelser.

  Læs mere om statsstøttede museer

  Yderligere oplysninger:

  Enhedschef Ole Winther, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 28 44 77 94, ole@remove-this.slks.dk

  Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

  Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

  Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

  På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

  (dialogboks slutter)