Det handler om samarbejde på konference om tidlig kulturstart

  På konferencen ”En tidlig kulturstart i dagtilbud” kan man tage sine kulturpartnere i hånden og få inspiration til en god ansøgning til puljen til en tidlig kulturstart, som man kan søge støtte til frem til midten af januar. Tilmeldingsfristen til konferencen er fredag den 23. november.
  Konferencen har fokus på kunst- og kulturmøder for børn i dagtilbud. Foto: Colourbox.
  Foto af dreng, der blæser sæbebobler.

  Slots- og Kulturstyrelsen afholder mandag den 3. december konferencen ”En tidlig kulturstart” i Horsens med fokus på kunst- og kulturmøder for børn i dagtilbud, som bliver til gennem partnerskaber mellem for eksempel dagtilbud og kulturinstitutioner. Det bliver en dag, hvor samarbejdet mellem kultur- og dagsinstitutioner kommer i centrum.

  På konferencen, der åbnes af kulturminister Mette Bock, kan man få inspiration til sit eget partnerskabsprojekt og den ansøgning til puljen til en tidlig kulturstart, der skal indsendes til januar.

  Som en del af konferencen vil der blandt andet være oplæg om partnerskaber og samtalesaloner, som giver eksempler på fordele og udfordringer for partnerskaber dagtilbud og kulturinstitutioner. 

  Enhedschef Ole Winther, Museer i Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

  ”På konferencen samler vi kultur-, dagtilbuds- og professionsfolk, der har store ambitioner for, at børn skal møde kunst og kultur af høj kvalitet i deres hverdag. Det er præcis det, puljen til en tidlig kulturstart gennem store partnerskaber støtter. Meningen er, at alle børn – og ikke kun nogle børn – får mulighed for at møde professionelle kunstnere og formidlere i hverdagen. Dagtilbud og professionshøjskoler kan i høj grad være med til at forankre aktiviteterne i børnenes hverdag og den kompetenceudvikling, som projekterne rummer, skal være gensidig.”

  Det er gratis at deltage på konferencen, som retter sig mod kulturinstitutioner, kommunale forvaltninger, professionshøjskoler, dagtilbud og andre interesserede. 

  Konferencen tilrettelægges i samarbejde med Nationalt Netværk af Skoletjenester (Nnas), der har gode erfaringer med at arbejde med børn på 0-6-årsområdet.

  Tilmeldingsfristen til konferencen er fredag 23. november kl. 12.00. Pladserne fordeles efter ”først-til-mølle-princippet”. Slots- og Kulturstyrelsen forbeholder sig retten til at fordele pladserne, så deltagere fra alle dele af landet er repræsenteret. 

  Tilmelding og program for konferencen  

  Fakta om ”Puljen til en tidlig kulturstart”

  Puljen til en tidlig kulturstart kan søges af kommuner, klynger af kommuner, kulturregioner, dagtilbud, kulturinstitutioner, uddannelses- og forskningsinstitutioner (som for eksempel professionshøjskoler) og repræsentanter fra eksempelvis foreningslivet.

  Der kan søges tilskud til at etablere nye partnerskaber, men eksisterende partnerskaber mellem eksempelvis dagtilbud og kulturinstitutioner kan også søge om at inddrage flere partnere.

  Puljen til en tidlig kulturstart skal blandt andet understøtte, at alle børn i dagtilbud i Danmark møder kunst og kultur af høj kvalitet. Indsatsen ”En tidlig kulturstart” består af både en pulje og aktiviteter med fokus på netværksdannelse og national videndeling.

  Udover to initiativer (”En tidlig kulturstart” og ”Kunst og kultur som brobygning i udsatte boligområder”) har kulturminister Mette Bock tidligere på året iværksat det tværministerielle pilotprojekt ”Kend dit land”, hvor skolebørn tager på minidannelsesrejser rundt i Danmark og en talentindsats for kunstarterne, der begge indgår i en samlet indsats på børne- ungeområdet. 

  Puljen til en tidlig kulturstart er på i alt 5,5 millioner kroner, og der er deadline for ansøgninger tirsdag den 15. januar 2019.

  Læs mere om puljen og ansøgningsproces

  Læs Kulturministeriets pressemeddelelse ”Flere børn og unge skal møde kunst og kultur" 

  Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook-siden "Kultur i Danmark"   

  Yderligere oplysninger:

  Konsulent Anne-Kristine Mortensen, muse@remove-this.slks.dk, tlf.: 33 73 33 78
  Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

  Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

  Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

  På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

  (dialogboks slutter)