Søg tredje runde af aktivitetspuljen

08.01.2021
Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter åbner nu for tredje ansøgningsrunde. Puljens tredje runde løber fra den 1. januar frem til den 28. februar 2021 med ansøgningsfrist den 8. marts 2021.

Fra i dag kan kulturaktører søge tilskud til nye eller planlagte kulturaktiviteter i perioden fra den 1. januar 2021 til den 28. februar 2021. 

Ansøgere skal være opmærksomme på, at kulturaktiviteter, som finder sted i en periode og/eller et geografisk område, der er nedlukket, betragtes som på forhånd aflyst, og at der derfor ikke kan ansøges om tilskud fra aktivitetspuljen til sådanne aktiviteter. 

Såfremt regeringen efter aktivitetspuljens åbning beslutter at forlænge nedlukning til efter den 17. januar 2021, enten generelt eller regionalt, så vil det efter udmelding af sådanne forlængelser ikke være muligt at søge tilskud til aktiviteter i nedlukningsperioden i de omfattede kommuner. 

Hvem kan søge?

Aktivitetspuljen kan søges af blandt andet foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder, som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter som for eksempel teatre, spillesteder, koncerthuse, orkestre, museer, cirkus, stand-up-venues, revyer, folkeoplysende foreninger og multiarenaer.   

Kriterier for at søge puljen: 

  • Puljen yder tilskud til publikumsrettede kulturaktiviteter med mere end 25 publikummer.
  • Puljen yder tilskud på op til 65 procent af kulturaktivitetens omkostninger.
  • Der kan søges om maksimum 1,5 millioner kroner per aktivitet.
  • Hver ansøger kan højst modtage 6 millioner kroner i tilskud fra puljen. 

Søg og læs mere om aktivitetspuljen 

Baggrund for aktivitetspuljen

I henhold til den politiske aftale om tillæg til genåbning af generelle kompensationsordninger af den 16. december 2020, forlænges puljen frem til og med den 28. februar 2021, og der tilføjes yderligere 80 mio. kr. til Aktivitetspulje til kulturaktiviteter. 

Aktivitetspuljen er fra politisk side forlænget for at understøtte, at der bliver afholdt nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter på kulturområdet i perioden frem til den 28. februar 2021 under de gældende coronarestriktioner. 

Læs mere om den politiske aftale, der forlænger Aktivitetspuljen 

Det er Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, som administrerer aktivitetspuljen og en lang række andre COVID-19-relaterede kompensationsordninger. 

Læs mere om kompensationsordninger og puljer 

Tilmelding til abonnementslisten "COVID-19" 

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 09.00-16.00 - fredag til kl. 15.00.

Opdateret 08. januar 2021