Søg puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

19.10.2021
Det er nu muligt at søge puljen til landsdækkende almennyttige organisationer. På grund af coronapandemien har åbningen af puljen været udsat, men den åbner i dag og kan søges frem til og med den 5. november 2021.

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer er nu åben for ansøgninger.

Ved denne ansøgningsrunde skal 2018 og 2019 benyttes som grundlag for ansøgningen. Det sker, fordi året 2020 ikke gav lige vilkår til puljens ansøgere, når det gælder indtjeningsmuligheder og aktivitetsniveau.

Hvem kan søge?

For at komme i betragtning til puljen skal man opfylde en række formelle kriterier, herunder at man tilhører en af de fire kategorier: Humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer.

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer er en driftspulje, som yder tilskud for cirka 53 millioner kroner om året til i alt knap 400 ansøgere. 

Der er ansøgningsfrist den 5. november 2021 kl. 14.00.

Læs nærmere om puljens kriterier og søg

Tilskudsportalen – ny praksis for dig, der søger tilskud

Fra oktober 2021 indfaser Slots- og Kulturstyrelsen "Tilskudsportalen", som er en ny portalløsning for tilskudsansøgere til puljer under styrelsen. Fra årsskiftet skal alle puljer søges via "Tilskudsportalen".  

Når man i år skal søge puljen til landsdækkende almennyttige organisationer, sker det gennem "Tilskudsportalen", og for at benytte portalen skal man logge på med NemID eller medarbejdersignatur. 

Det er vigtigt, at man er i god tid, hvis man for eksempel skal have bestilt en medarbejdersignatur. På den måde kan man sikre, at man har adgang til at søge puljen inden fristen.

Yderligere oplysninger:

Kontorfunktionær Lene Iversen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 08. november 2021