Søg pulje til at udbrede kunst og kultur til flere børn og unge

08.04.2021
Regeringen har afsat 40 mio. kr. til en række modelforsøg i kommunerne med musik- og kulturskolerne, som skal sikre, at flere børn og unge møder kulturen. Det er muligt at søge midler til projekterne fra i dag. Der afholdes opstartskonference for interesserede ansøgere den 27. april 2021.

Alle børn og unge skal have mulighed for at møde kunst og kultur i deres hverdag. Derfor er der på finanslovsaftalen for 2021 afsat 20 mio. kr. årligt i årene 2021-22 til udvikling af musik- og kulturskoler.

Ny pulje til nytænkning af børn og unges møde med kunst og kultur

Initiativet er blevet til i dialog med Danske Musik- og Kulturskoler og er siden drøftet med en række centrale interessenter og de politiske partier bag Finansloven. Erfaringerne fra modelforsøgene skal bruges til at vurdere, hvordan man bedst muligt fremover understøtter, at flere børn og unge deltager aktivt i kunstneriske aktiviteter.

Læs mere i pressemeddelelsen fra Kulturministeriet

Hvem kan søge, og hvad kan der søges til?

Formålet med puljen til modelforsøg er at skrue op for nye samarbejder og erfaringer, der kan sikre adgang og lyst til kunstneriske deltagelse og udfoldelse for flere børn og unge. Der er et særligt fokus på de børn, som ikke møder kunsten i hverdagen.

Puljen kan søges af kommuner, og flere kommuner kan gå sammen om et modelforsøg. Modelforsøg skal gennemføres af mindst to forskellige typer aktører i samarbejde med en musik- og kulturskole.

Der er ansøgningsfrist den 25. maj 2021.

Opstartskonference for interesserede ansøgere

Interesserede ansøgere kan via Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside tilmelde sig en online-konference den 27. april kl. 13-16. Her bliver baggrunden for modelforsøgene gennemgået og forklaret, der bliver fremlagt nogle cases, som kan eksemplificere puljens to temaer, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og udveksle ideer.
 
Læs mere om puljen til kommunale modelforsøg

Yderligere oplysninger:

Musikskolekonsulent Niels Græsholm, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.:  33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95  

Opdateret 12. april 2021