Søg midler til kommunale forsøg om børn og unges deltagelse i kunst og kultur

19.08.2021
Initiativet ”Grib engagementet”, der skal give flere børn og unge adgang til og lyst til at udfolde sig inden for blandt andet musik, teater og billedkunst, fortsætter i 2022. Puljen åbner i dag, og der er frist for ansøgninger den 10. november 2021.

Der er i 2022 afsat i alt 20 millioner kroner til kommunale modelforsøg under initiativet ”Grib engagementet”, der skal give flere børn og unge mulighed for at møde kunst og kultur.

Modelforsøgene kan være forsøg, der er videreført fra den første runde i 2021 eller nyudviklede initiativer. Kommuner kan sammen med lokale aktører i alle landets regioner byde ind på at gennemføre forsøg, der skal sikre, at endnu flere børn og unge deltager i aktiviteter inden for blandt andet musik, billedkunst og teater.

Erfaringerne fra modelforsøgene og den løbende faglige evaluering skal danne grundlag for at vurdere, hvordan det fremadrettet er muligt at understøtte, at flere børn og unge deltager aktivt i kunstneriske aktiviteter.

Fakta om ”Grib engagementet

Der er på finansloven afsat 20 millioner kroner i 2021 og 2022 til kommunale modelforsøg med at få flere børn og unge til at møde kunst og kultur. Initiativet er en del af regeringens ambition om, at flere børn og unge skal møde kulturen.

Slots- og Kulturstyrelsen modtog i 2021 i alt 16 ansøgninger, og der blev ansøgt for i alt 23,8 millioner kroner. I alt 14 ansøgninger fik tilskud til forsøg, der retter sig mod børn og unge i alderen 0 til 24 år.

Puljens anden ansøgningsrunde åbner den 19. august 2021, og puljen kan søges frem til og med den 10. november 2021.

<link tilskud stamside grib-engagementet-naar-musik-og-kunst-udfolder-boern-og-unges-nysgerrighed-og-mod>Læs mere om initiativet ”Grib Engagementet” og søg ordningen

<link omraader kultursamarbejde boern temasider grib-engagementet-modelforsoeg-i-kommuner>Læs om de projekter, der har fået støtte fra første ansøgningsrunde

Yderligere oplysninger:

Musikskolekonsulent Niels Græsholm, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Børne- og ungekonsulent Mia Nadia Lippert, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 23. august 2021