Ny pulje til debatter om Europas fremtid

11.06.2021
Nu kan du søge tilskud hos Europa-Nævnet til debatter og borgerhøringer om fremtidens Europa, og dermed være med til at sikre, at flere danske stemmer bliver hørt i processen med at udvikle EU.

Borgere fra alle EU's 27 medlemslande er inviteret til at deltage i ”Konferencen om Europas fremtid”, der over det kommende år skal skabe dialog på tværs af Europa om fremtidens EU. Som led i konferencen inviteres borgere, civilsamfundet, virksomheder og andre aktører til at gennemføre debatarrangementer, der kan bidrage med indspil til ”Konferencen om Europas fremtid”.

Europa-Nævnet udbyder i den forbindelse puljen ”Debatter om Europas fremtid” til blandt andet museer, biblioteker, undervisningsinstitutioner, oplysningsforbund, højskoler, folkelige foreninger, kulturelle foreninger, organisationer og fagforbund.

Formand for Europa-Nævnet, Erik Christensen, siger:

”Europa-Nævnet vil gøre sit til, at der med EU’s initiativ bliver skabt en reel debat blandt danskerne om EU`s fremtid. Privatpersoner, organisationer, virksomheder, uddannelses- og kulturinstitutioner kan derfor nu få tilskud til at invitere danskerne til debatter om EU`s fælles fremtid. Interesseorganisationer og foreninger af enhver art opfordres til at afholde fysiske eller online høringer for borgere i alle egne af Danmark. Det vigtigste er, at borgernes forslag til Europas fremtid, indsamles og videregives til Folketinget, den danske regering og til EU. På den måde kan vi alle få indflydelse på vores fælles fremtid.”

Formålet med ”Konferencen om Europas fremtid” er, at så mange danskere som muligt kommer på banen og er med til at sætte kursen for fremtidens Europa.

Hvad kan man søge tilskud til?

Tilskud vil blive givet til gennemførelse af debatter og borgerhøringer om Europas fremtid, hvor deltagernes synspunkter indsamles og videregives til EU på konferencens digitale platform og til Folketinget og den danske regering.

Debatter og høringer skal handle om følgende emner:

  • Klimaforandringer og miljø
  • Sundhed
  • En stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse
  • EU i verden
  • Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed
  • Digital omstilling
  • Europæisk demokrati
  • Migration
  • Uddannelse, kultur, ungdom og idræt

Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Europa-Kommissionen har forpligtet sig til at lytte til europæerne og inden for deres kompetenceområder følge op på anbefalingerne fra borgerne.

Fakta om konferencen og puljen

”Konferencen om Europas fremtid” er et fælleseuropæisk, demokratisk projekt, som har til formål at skabe et nyt, offentligt forum for en åben debat med de europæiske borgere om fremtidens EU. Konferencen forventes at løbe fra foråret 2021 til foråret 2022.

Under ”Konferencen om Europas fremtid” vil borgere, politikere og andre aktører blive inddraget gennem nationale og regionale debatarrangementer samt tvær-europæiske borgerpaneler og plenarforsamlinger. Indspil fra de nationale debatarrangementer vil blive kanaliseret videre til de tvær-europæiske borgerpaneler og plenarforsamlinger gennem konferencens digitale platform, hvor borgere fra hele EU også har mulighed for at indsende forslag og deltage i debatten online.

Puljen, der er åbnet i samarbejde med Udenrigsministeriet, har ansøgningsfrist den 11. august 2021, og de ansøgte aktiviteter skal gennemføres inden for perioden fra den 1. september 2021 til den 30. april 2022.

Find vejledning og link til ansøgningsblanketten Læs mere om ”Konferencen om Europas fremtid” Læs mere om Europa-Nævnet

Yderligere oplysninger:

Chefkonsulent Inger Frydendahl, Europa-Nævnets sekretariat, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95  

Opdateret 11. juni 2021