COVID-19: Søg kompensation for faste omkostninger

02.07.2021
Nu kan kulturinstitutioner søge den generelle kompensationsordning for faste omkostninger for perioden fra den 1. marts 2021 til den 30. juni 2021. Ansøgningsfristen er den 31. august 2021.

Kulturinstitutioner, der har været ramt af den nationale nedlukning i forbindelse med COVID-19, kan nu søge den generelle kompensationsordning for faste omkostninger i perioden fra den 1. marts 2021 til den 30. juni 2021. Ansøgningsfristen er den 31. august 2021.

Institutionen skal have haft en kommerciel omsætningsnedgang på mindst 30 procent som følge af COVID-19 for at søge ordningen.

Institutioner, hvis offentlige tilskud til drift dækker mindst halvdelen af deres ordinære driftsomkostninger, skal søge om kompensation gennem Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis en institutions offentlige tilskud dækker under 50 procent af driftsomkostningerne, skal der i stedet søge gennem Erhvervsstyrelsen.

Hvem kan søge?

Ordningen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, fonde mv. inden for Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område. Institutionen skal være CVR-registreret senest den 1. november 2020.

Herudover kan kommunale kulturinstitutioner, der modtager tilskud fra Kulturministeriet, samt seks navngivne kulturinstitutioner, også søge ordningen. Det drejer sig om Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør.

Ordningen, der administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, kan søges fra i dag og frem til den 31. august 2021.

Læs mere om ordningen for selvejende institutioner mv. og søg 

Læs mere om ordningen for kommunale og de seks navngivne kulturinstitutioner og søg

Se oversigt over alle Kulturministeriets initiativer, puljer og kompensationsordninger

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Opdateret 03. november 2021