COVID-19: Søg kompensation for aflyste og udsatte tv-produktioner

08.03.2021
Det er nu muligt at søge kompensationsordningen for aflyste og udsatte tv-produktioner for perioden fra den 11. marts 2020 til og med den 22. maj 2020. Der er ansøgningsfrist den 19. april 2021.

Ordningen for aflyste og udsatte tv-produktioner skal hjælpe tv-produktionsselskaber med de økonomiske tab, der opstod som følge af COVID-19-restriktioner i perioden fra den 11. marts til og med den 22. maj 2020, hvor selskaber måtte annullere eller udsætte deres planlagte produktioner, mens andre blev gennemført dog med øgede omkostninger til følge.

Hvem kan søge kompensation?

Selskaber kan søge kompensation for dele af de direkte økonomiske tab, der opstod på tv-produktioner som følge af forårets nedlukning, og de kan indsende én ansøgning for perioden. Det er muligt at søge om kompensation for tab på flere produktioner i samme ansøgning.

Ordningen kan alene søges af produktionsselskaber, der er registreret med et aktivt CVR-nummer inden den 11. marts 2020. Der kan ydes kompensation, uanset om tv-produktionen var planlagt til at finde sted i Danmark eller i udlandet.

Kompensation for tab kan maksimalt udgøre 800.000 Euro per virksomhed. Der ydes ikke kompensation for tab i forbindelse med reklameproduktioner eller til produktioner, der har modtaget støtte fra Det Danske Filminstitut.

Der er afsat 24,2 millioner kroner, som fordeles proportionalt mellem de godkendte ansøgninger, og ansøgningsfristen er den 19. april 2021.

Læs kriterier og søg om kompensation

Baggrund

Ordningen følger blandt andet af aftalen den 5. november 2020 om fordeling af merlicens til DR og det danske producentmiljø og ikke-disponerede kulturelle udlodningsmidler og har hjemmel i aktstykke 151 af 4. februar 2021 og aktstykke 197 af 3. juni 2020.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, der administrerer ordningen.

Se oversigt over alle kompensationsordningerne på Kulturministeriets område

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 - fredag til kl. 15.00.

 

 

Opdateret 08. marts 2021