COVID-19: Søg ”Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter” for maj og juni 2021

22.04.2021
”Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter” åbner nu for den femte ansøgningsrunde, som løber fra den 1. maj til og med den 30. juni 2021. Ansøgningsfristen er den 5. juli 2021.

Kulturaktører kan nu søge tilskud til nye eller planlagte indendørs kulturaktiviteter i perioden fra den 6. maj til og med den 30. juni 2021. 

Vær opmærksom på, at man ikke kan søge om tilskud fra ”Aktivitetspulje til kulturaktiviteter” til indendørsaktiviteter, der finder sted fra den 1. maj til og med den 5. maj 2021, da kulturaktiviteter, som finder sted i en periode og/eller i et geografisk område, der er nedlukket, betragtes som aflyst på forhånd.

Hvem kan søge?

Foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder mv., som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter, kan søge puljen. Det kan være for eksempel et teater, spillested, koncerthus, orkester, museum, cirkus, en stand-up-venue, revy, biograf, folkeoplysende forening eller multiarena.

Puljen understøtter desuden publikumsrettede kulturaktiviteter målrettet børn og unge, som finder sted i for eksempel daginstitutioner eller folkeskoler.

Særligt for ansøgere under tidligere ansøgningsrunder

Tilskudsmodtagere, der har modtaget tilskud fra tidligere aktivitetsperioder, og som har været nødt til at aflyse deres aktiviteter på grund af skærpede coronarestriktioner, har mulighed for at flytte den samme aktivitet til aktivitetsperioden fra den 1. maj 2021 til den 30. juni 2021. 

Tilskuddet vil ikke blive opreguleret ved anmodningen om at rykke samme aktivitet i tilfælde af, at tilskudsmodtageren allerede har anvendt dele af tilskuddet i forbindelse med omkostninger til den aflyste aktivitet.

Hvad ydes der støtte til?

Puljen yder tilskud til publikumsrettede kulturaktiviteter med mindst 26 fremmødte publikummer til stede samtidig ved aktivitetens gennemførelse. Der gives tilskud på op til 65 procent af kulturaktivitetens omkostninger, og der kan søges op til 1,5 millioner kroner per aktivitet.

Vær opmærksom på, at hver ansøger højst kan modtage 6 millioner kroner i tilskud fra puljen i perioden fra den 1. maj til den 30. juni 2021.

Søg og læs mere om aktivitetspuljen 

Fakta om aktivitetspuljen

Aktivitetspuljen er en del af den politiske aftale om pulje til lokale ugeaviser, forlængelse af aktivitetspuljen til kulturaktiviteter og genstartsteam for kultur- og idrætslivet af den 19. marts 2021, som betyder, at ”Aktivitetspulje til kulturaktiviteter” forlænges til og med den 30. juni 2021.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, som administrerer aktivitetspuljen og en lang række andre COVID-19-relaterede kompensationsordninger.  

Læs mere om aftalen, der forlænger Aktivitetspuljen, i aktstykket (pdf)  

Læs mere om kompensationsordninger og puljer  

Tilmelding til abonnementslisten "COVID-19"

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 09.00-16.00 - fredag til kl. 15.00. 

Opdateret 23. april 2021