COVID-19: Snart ansøgningsfrist på kompensationsordningen for konkurstruede kulturinstitutioner

17.09.2021
Der er snart frist for ordningen for særligt nødlidende kulturinstitutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet, der er i risiko for at gå konkurs som følge af coronapandemien. Der er ansøgningsfrist den 30. september 2021.

Ordningen dækker omkostninger i kompensationsperioden, som institutionen ikke har disponibel formue til at dække efter at have udtømt mulighederne for støtte gennem de generelle hjælpepakker.

Der kan søges for tre forskellige kompensationsperioder mellem den 9. marts 2020 og den 30. juni 2021.

Hvem kan søge?

Ordningen kan søges af kulturinstitutioner mv., der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, samt af egnsteatre, hvor Kulturministeriet yder refusion til kommuner af deres driftstilskud til egnsteatret, Aveny-T Fonden, Det Ny Teater, herunder produktionsselskaber som producerer forestillinger til Det Ny Teater, og professionelle musicalproducenter uden egen fast scene.

Videnspædagogiske aktivitetscentre, der modtager driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, kan også søge ordningen.

Ordningen dækker op til 100% af institutionens omkostninger, som ikke er dækket på anden vis.

Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, og den kan søges frem til og med den 30. september 2021.

Læs mere om ordningen for særligt nødlidende kulturinstitutioner og søg 

Se oversigt over alle Kulturministeriets initiativer, puljer og kompensationsordninger 

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Opdateret 17. september 2021