COVID-19: Pulje til publikumsfremmende initiativer er forlænget

09.07.2021
”Puljen til publikumsfremmende initiativer”, der støtter statslige og statsanerkendte museer, kunsthaller, zoologiske anlæg og videnspædagogiske aktivitetscentre, er blevet forlænget. Ansøgningsfristen er den 31. august 2021.

”Puljen til publikumsfremmende initiativer” giver tilskud til publikumsfremmende tiltag i perioden fra ansøgningstidspunktet til og med den 30. september 2021.

Der kan også søges om tilskud til indirekte omkostninger for det samme antal dage, der er søgt om tilskud til publikumsfremmende initiativer. Ansøgningsfristen er forlænget til og med den 31. august.

Hvem kan søge?

  • Statslige og statsanerkendte museer.
  • Kunsthaller, der per den 1. juni 2021 er medlemmer af Foreningen af Kunsthaller i Danmark (FKD)
  • Zoologiske anlæg, der er godkendt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og som har dyrehold som hovedaktivitet. Se oversigt over godkendte anlæg på Fødevarestyrelsens hjemmeside
  • Videnspædagogiske aktivitetscentre, der modtager driftsstøtte fra Børne- og Undervisningsministeriet.
  • Terrariet i Vissenbjerg og oplevelsesparken Naturkraft i Ringkøbing

De publikumsfremmende tiltag skal lægge sig op ad institutionens sædvanlige aktiviteter. Det kan eksempelvis være ekstra fodringer af dyr i zoologiske anlæg, særlige omvisninger, temadage, live-optrædener, publikumsinddragende workshops eller særlige aktiviteter for børn og unge.

Der kan maksimalt søges om 250.000 kroner per ansøger, og puljens midler fordeles løbende. Institutioner, der allerede har modtaget midler fra puljen, kan ikke søge igen.

Der lukkes for ansøgninger, når puljen er tom, dog senest den 31. august 2021.

Institutionerne har desuden mulighed for at søge om tilskud til øvrige tiltag gennem ”Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter”.

Læs mere og søg "Puljen til publikumsfremmende aktiviteter"

Læs mere om "Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter" for juli og august 2021

Fakta om sommerpakker til kulturlivet

Sommerpakken er en del af en politisk aftale fra den 4. juni 2021, der sikrer 330 millioner kroner til tiltag for kulturlivet.

I aftalen indgår foruden en pulje til publikumsfremmende aktiviteter også en pulje til kunstneriske sommeraktiviteter samt en forlængelse af aktivitetspuljen til kulturaktiviteter.

Se oversigt over alle Kulturministeriets initiativer, puljer og kompensationsordninger.

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00. 

Opdateret 26. august 2021