COVID-19: Ordningen for konkurstruede kulturinstitutioner er forlænget og kan nu søges

04.06.2021
Kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet og er i risiko for at gå konkurs som følge af coronarestriktioner, kan nu søge kompensationsordningen for særligt nødlidende kulturinstitutioner. Ordningen er forlænget med en ny periode frem til den 30. juni 2021.

Ordningen for særligt nødlidende kulturinstitutioner dækker omkostninger, som institutionen ikke har en disponibel formue til at dække efter at have udtømt andre muligheder for støtte gennem de generelle hjælpepakker.

Der kan søges for tre forskellige kompensationsperioder i tidsrummet fra den 9. marts 2020 og den 30. juni 2021. De tre perioder er:

  • Fra og med den 9. marts 2020 til og med den 31. december 2020
  • Fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2021
  • Fra og med den 1. januar 2021 til og med den 30. juni 2021

Hvem kan søge?

Ordningen kan søges af kulturinstitutioner mv., der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet og af egnsteatre, hvor Kulturministeriet yder refusion til kommuner af deres driftstilskud til egnsteatret.

Aveny-T Fonden, Det Ny Teater, herunder produktionsselskaber som producerer forestillinger til Det Ny Teater, og professionelle musicalproducenter uden egen fast scene kan også søge.

Videnspædagogiske aktivitetscentre, der modtager driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, kan ligeledes søge ordningen.

Ordningen dækker op til 100 procent af institutionens omkostninger, som ikke er dækket på anden vis. Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen og kan søges frem til den 30. september 2021.

Læs mere om ordningen og søg

Se oversigt over alle Kulturministeriets initiativer, puljer og kompensationsordninger 

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Opdateret 04. juni 2021