COVID-19: Nye frister for coronapuljer og genåbning af "Genstartspulje 1"

08.09.2021
Ansøgningsfristen for en række særlige hjælpepakker, der er vedtaget på Kulturministeriets område i forbindelse med coronapandemien, er blevet forlænget. Samtidig åbner "Genstartspulje 1 til sikkerhedsmæssige tiltag" igen.

En række af de puljer og kompensationsordninger, der er politisk vedtaget som følge af coronapandemien, og som administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, har fået forlænget deres ansøgningsfrist.

Det gælder blandt andet ”Pulje til publikumsfremmende initiativer for institutioner med faste attraktioner”, ”Pulje til 1000 nye fællesskaber” og ”Kompensation til Folkehøjskoler”.

Samtidig er "Genstartspulje 1" genåbnet og har ansøgningsfrist den 1. november 2021. Puljen yder tilskud til sikkerhedsmæssige tiltag i forhold til gennemførelse af aktiviteter og arrangementer, som medvirker til en sikker og tryg genåbning af kultur- og idrætslivet.

I det følgende afsnit kan man få et overblik over de ordninger, hvor fristen for at søge midler er blevet forlænget.

Ordninger med Ansøgningsfrist den 30. september 2021

For puljen "Kompensationsordning for faste omkostninger fra den 9. december 2020 til den 28. februar 2021"

Læs mere om puljen for selvejende institutioner mv. og søg

Læs mere om puljen for kommunale institutioner og søg

For puljen "Faste omkostninger ”light” for perioden fra den 9. december 2020 til den 28. februar 2021"

Læs mere om puljen for selvejende institutioner mv. og søg

Læs mere om puljen for kommunale institutioner og søg

For puljen "Kompensationsordning for faste omkostninger fra den 1. marts til den 30. juni 2021"

Læs mere om puljen for selvejende institutioner mv. og søg

Læs mere om puljen for kommunale institutioner og søg

For puljen "Faste omkostninger ”light” fra den 1. marts til den 30. juni 2021"

Læs mere om puljen for selvejende institutioner mv. og søg

Læs mere om puljen for kommunale institutioner og søg

For "Pulje til publikumsfremmende initiativer for institutioner med faste attraktioner"

Læs mere om puljen og søg

Ordning med Ansøgningsfrist den 15. oktober 2021


For puljen "Kompensation til folkehøjskoler"

Læs mere om puljen og søg

Ordning med Ansøgningsfrist den 31. oktober 2021

For "Pulje til 1000 nye fællesskaber"

Læs mere om puljen 5.000 kr. – til 20.000 kr. og søg

Læs mere om puljen 21.000 kr. – 250.000 kr. og søg

Se oversigt over alle Kulturministeriets initiativer, puljer og kompensationsordninger

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Opdateret 26. januar 2022