COVID-19: Ny lønkompensationsordning til tvangslukkede institutioner

16.03.2021
Kulturinstitutioner, der har haft forbud mod at holde åbent i perioden fra og med den 30. august 2020 til og med den 28. februar 2021, kan nu søge den målrettede lønkompensationsordning. Ansøgningsfristen er den 1. april 2021.

For at kunne søge ordningen skal institutionen have været underlagt lukkepåbud fra og med den 30. august 2020. Institutionen skal derudover have et offentligt tilskud på mindst 50 % af driftsomkostningerne og have hjemsendt mindst 30 % af deres ansatte eller mindst 50 ansatte.

Kulturinstitutioner kan også søge om kompensation fra ordningen, hvis enkelte af deres produktionsenheder fra og med den 6. november 2020 har haft forbud mod at holde åbent.

Institutioner, hvis offentlige tilskud dækker under 50 % af deres ordinære driftsomkostninger, skal i stedet søge ordningen gennem Erhvervsstyrelsen.

Hvem kan søge?

Ordningen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, fonde mv. på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område.

Herudover kan kommunale kulturinstitutioner, der modtager tilskud fra Kulturministeriet, samt seks navngivne kulturinstitutioner også søge ordningen. Det drejer sig om Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, der administrerer ordningen, og den kan søges fra i dag og frem til den 1. april 2021.

Bemærk, at dette ikke er den generelle lønkompensationsordning. Den generelle lønkompensationsordning åbner snarest.

Læs mere om ordningen for selvejende institutioner mv. og søg


Læs mere om ordningen for kommunale og de seks navngivne kulturinstitutioner og søg

Se oversigt over alle puljer og kompensationsordninger på Kulturministeriets område

Tilmelding til abonnementslisten "COVID-19"

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Opdateret 16. marts 2021