COVID-19: Ny light-udgave af kompensationsordningen for faste omkostninger til kulturinstitutioner

10.02.2021
Kulturinstitutioner kan nu søge en light-udgave, der ikke kræver revisorerklæring, af kompensationsordningen for faste omkostninger. Der ydes kompensation, når man har været underlagt restriktioner såsom lukkepåbud, forsamlingsforbud, grænselukninger elle

Ordningen kompenserer kulturinstitutioner for fire slags faste stedbundne omkostninger: husleje, renter og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter til el, vand og varme, samt ejendomsforsikring og ejendomsskatter. Der kan maksimalt ydes 50.000 kr. i kompensation pr. måned i kompensationsperioden.

I modsætning til den oprindelige målrettede ordning for faste omkostninger skal institutionen ikke indhente en revisorerklæring for at søge om kompensation.

Hvem kan søge?

Ordningen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, fonde mv. inden for Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område. Herudover kan kommunale kulturinstitutioner, der modtager tilskud fra Kulturministeriet, samt seks navngivne kulturinstitutioner, også søge ordningen. Det drejer sig om Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør.

Ordningen, der administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, kan søges frem til den 1. marts 2021.

Institutioner, hvis offentlige tilskud dækker under 50 % af deres ordinære driftsomkostninger, skal i stedet søge ordningen gennem Erhvervsstyrelsen.

Læs mere om ordningen for selvejende institutioner mv. og søg

Læs mere om ordningen for kommunale og de seks navngivne kulturinstitutioner og søg

Se oversigt over alle Kulturministeriets initiativer, puljer og kompensationsordninger

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

 

Opdateret 16. februar 2021