COVID-19: Nu kan man søge kompensationsordningen for produktionsomkostninger igen

27.04.2021
Kulturinstitutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet kan nu igen søge om kompensation fra ordningen for produktionsomkostninger. Der kan eksempelvis søges kompensation for forestillinger eller udstillinger, der er udskudt eller aflyst. Ordningen er

Kulturinstitutioner kan nu igen søge om kompensation for produktionsomkostninger til publikumsrettede aktiviteter, der er blevet aflyst, udskudt eller afviklet med væsentlige ændringer på grund af coronarestriktionerne.

Man kan søge om kompensation for seks forskellige kompensationsperioder i perioden fra den 9. marts 2020 og frem til den 5. april 2021.

For at gøre det nemmere at søge ordningen bortfalder et tidligere krav om, at institutionen skal have søgt de generelle COVID-19-hjælpepakker, før ordningen for produktionsomkostninger kan søges.

Hvem kan søge?

Ordningen kan søges af kulturinstitutioner mv., der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, egnsteatre, hvor Kulturministeriet yder refusion til kommuner af deres driftstilskud til egnsteatret, Aveny-T Fonden, Det Ny Teater, herunder produktionsselskaber som producerer forestillinger til Det Ny Teater, og professionelle musicalproducenter uden egen fast scene. 

Videnspædagogiske aktivitetscentre, der modtager driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, kan også søge ordningen.

Ordningen dækker op til 80 procent af ansøgernes produktionsomkostninger, som dækker over for eksempel omkostninger til markedsføring, genstandslån, royalties og scenografi.

Kompensationsordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, og der er frist for ansøgninger den 31. maj 2021.

Læs mere om ordningen og søg 

Se oversigt over alle Kulturministeriets initiativer, puljer og kompensationsordninger 

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Opdateret 03. november 2021