COVID-19: Nu kan kulturinstitutioner søge den generelle lønkompensationsordning

18.03.2021
Kulturinstitutioner, der har været ramt af den nationale nedlukning i forbindelse med coronaepidemien, kan nu søge den generelle lønkompensationsordning. Der kan søges for perioden fra den 9. december 2020 til og med den 7. marts 2021. Ansøgningsfristen e

For at kunne opnå lønkompensation skal institutionen modtage et offentligt tilskud på mindst 50 procent af driftsomkostningerne og have hjemsendt mindst 30 procent af deres ansatte eller mindst 50 ansatte. Institutioner kan også søge om delvis dækning af lønudgifter til hjemsendte ansatte.

Institutioner, hvis offentlige tilskud dækker under 50 procent af deres ordinære driftsomkostninger, skal i stedet søge om lønkompensation gennem Erhvervsstyrelsen.

Hvem kan søge?

Ordningen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, fonde mv. og deres produktionsenheder på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område.

Herudover kan kommunale kulturinstitutioner, der modtager tilskud fra Kulturministeriet, samt seks navngivne kulturinstitutioner, også søge ordningen. Det drejer sig om Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, der administrerer ordningen, og den kan søges frem til om med den 30. april 2021.

Læs mere om ordningen for selvejende institutioner mv. og søg 

Læs mere om ordningen for kommunale og de seks navngivne kulturinstitutioner og søg

Se oversigt over alle puljer og kompensationsordninger på Kulturministeriets område 

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00. 

Opdateret 18. marts 2021