COVID-19: Nu kan kulturinstitutioner søge den generelle kompensationsordning for faste omkostninger

26.03.2021
Kulturinstitutioner, der har været ramt af den nationale nedlukning i forbindelse med COVID-19, kan nu søge den generelle kompensationsordning for faste omkostninger. Der kan søges for perioden fra den 9. december 2020 til den 28. februar 2021. Ansøgnings

Kulturinstitutioner, hvor mindst halvdelen af de ordinære driftsudgifter er dækket af offentligt driftstilskud, kan søge om bidrag til dækning af de faste omkostninger, hvis institutionen har en kommerciel omsætningsnedgang på mindst 30 procent som følge af COVID-19. 

Kulturinstitutioner, hvis offentlige tilskud dækker under 50 procent af deres ordinære driftsomkostninger, skal i stedet søge ordningen gennem Erhvervsstyrelsen.

Hvem kan søge?

Ordningen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, fonde mv. inden for Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område. Institutionen skal være CVR-registreret senest den 1. november 2020.

Derudover kan kommunale kulturinstitutioner, der modtager tilskud fra Kulturministeriet, samt seks navngivne kulturinstitutioner, også søge ordningen. Det drejer sig om Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør.

Ordningen, der administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, kan søges fra i dag og frem til den 15. maj 2021.

Læs mere om ordningen for selvejende institutioner mv. og søg

Læs mere om ordningen for kommunale og de seks navngivne kulturinstitutioner og søg

Se oversigt over alle Kulturministeriets initiativer, puljer og kompensationsordninger

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Opdateret 26. marts 2021