COVID-19: Nu åbner nødpuljen til store, velgørende musikfestivaler, som er i risiko for at gå konkurs

17.08.2021
Nødpuljen yder kompensation til store velgørende musikfestivaler, der er i risiko for at gå konkurs, fordi de ikke kan afvikles eller må afvikles i væsentlig ændret form på grund af coronarestriktioner.

Puljen gælder musikfestivaler, der var planlagt til afholdelse i perioden fra den 1. maj 2021 til den 30. september 2021. Ansøgningsfristen er den 15. oktober 2021.

Aflysningen af store, velgørende musikfestivaler i sommeren 2021 kan betyde, at det fremadrettet ikke vil være muligt at afholde disse festivaler uden væsentlige ændringer.

På sigt kan dette betyde, at festivaler kommer i risiko for at gå konkurs. Nødpuljen yder kompensation til de konkurstruede juridiske enheder, som er forbundet til de store velgørende festivaler, for at forhindre dette.

Hvem kan søge?

Nødpuljen kan søges af juridiske enheder, som alene beskæftiger sig med og er direkte etableret med henblik på løbende at understøtte afviklingen af en stor, velgørende musikfestival, der formelt arrangeres af en almennyttig forening eller fond.

Der kan søges om kompensation for op til 100 procent af omkostningerne i forbindelse med den festival, der var planlagt til afholdelse i perioden fra den 1. maj 2021 til den 30. september 2021.

Nødpuljen yder kompensation for alle typer omkostninger, der relaterer sig direkte til planlægning, afvikling, efterbehandling og aflysning af musikfestivaler, som var planlagt til afholdelse i perioden.

Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, og den kan søges frem til den 15. oktober 2021.

Læs mere om puljen og søg

Se oversigt over alle Kulturministeriets initiativer, puljer og kompensationsordninger 

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Opdateret 03. november 2021