COVID-19: Lønkompensationsordningen bliver forlænget

11.06.2021
Den generelle lønkompensationsordning for kulturinstitutioner er nu blevet forlænget frem til den 30. juni 2021. Ansøgningsfristen er den 31. august 2021.

Nu er det muligt for institutioner og deres produktionsenheder at søge om delvis dækning af lønudgifter til hjemsendte ansatte for perioden fra den 9. december 2020 til den 30. juni 2021.

Institutionen skal have et offentligt tilskud på mindst 50 procent af sine driftsomkostninger, og have hjemsendt mindst 30 procent af deres ansatte eller mindst 50 ansatte.

Institutioner, hvis offentlige tilskud dækker under 50 procent af deres ordinære driftsomkostninger, kan i stedet søge ordningen gennem Erhvervsstyrelsen.

Hvem kan søge?

Ordningen kan søges af blandt andet foreninger, selvejende institutioner og fonde og deres produktionsenheder på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets områder.

Derudover kan kommunale kulturinstitutioner, der modtager tilskud fra Kulturministeriet, samt seks navngivne kulturinstitutioner, også søge ordningen. Det drejer sig om Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, der administrerer ordningen, og den kan søges fra i dag og frem til den 31. august 2021.

Læs mere om ordningen for selvejende institutioner mv. og søg  

Læs mere om ordningen for kommunale og de seks navngivne kulturinstitutioner og søg

Se oversigt over alle Kulturministeriets initiativer, puljer og kompensationsordninger

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Opdateret 03. november 2021