COVID-19: "Light"-udgaven af kompensations-ordningen for faste omkostninger kan nu søges for to nye perioder

01.07.2021
Kulturinstitutioner kan nu søge "light"-udgaven af kompensationsordningen for faste omkostninger for to nye perioder. Det drejer sig om den nordjyske nedlukning fra den 6. november 2020 til den 26. november 2020, samt den nationale nedlukning fra den 9. d

"Light"-ordningen kompenserer kulturinstitutioner for fire slags faste, stedbundne omkostninger. Det drejer sig om husleje, renter og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter til el, vand og varme, samt ejendomsforsikring og ejendomsskatter.

I modsætning til den oprindelige målrettede ordning for faste omkostninger skal institutionen ikke indhente en revisorerklæring for at søge om kompensation fra "light"-ordningen.

Hvem kan søge?

Ordningen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, fonde mv. på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område. Derudover kan kommunale kulturinstitutioner, der modtager tilskud fra Kulturministeriet, samt seks navngivne kulturinstitutioner, også søge ordningen.

For at søge ordningen for perioden fra den 6. november 2020 til den 26. november 2020 skal institutionen have haft en kommerciel omsætningsnedgang på mindst 30 procent på grund af nedlukningen i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted eller Læsø Kommune.

For at søge for perioden fra den 9. december 2020 til den 28. februar 2021 skal institutionen have haft en kommerciel omsætningsnedgang på mindst 30 procent på grund af den nationale nedlukning.

Ordningen, der administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, kan søges frem til den 31. august 2021.

Institutioner, hvis offentlige tilskud dækker under 50 procent af deres ordinære driftsomkostninger, skal i stedet søge ordningen gennem Erhvervsstyrelsen.

Læs mere om ordningen for den nordjyske nedlukning for selvejende institutioner mv. og søg

Læs mere om ordningen for den nordjyske nedlukning for de kommunale institutioner og søg

Læs mere om ordningen for den nationale nedlukning for selvejende institutioner mv. og søg

Læs mere om ordningen for den nationale nedlukning for kommunale og de seks navngivne kulturinstitutioner og søg

Se oversigt over alle Kulturministeriets initiativer, puljer og kompensationsordninger

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Opdateret 03. november 2021