COVID-19: Kulturinstitutioner kan nu søge ”light”-udgaven af kompensationsordningen for faste omkostninger

03.08.2021
Kulturinstitutioner kan nu søge ”light”-udgaven af kompensationsordningen for faste omkostninger for perioden fra og med den 1. marts 2021 til og med den 30. juni 2021. Ansøgningsfristen er den 31. august 2021.

"Light"-ordningen kompenserer kulturinstitutioner for fire typer af faste, stedbundne omkostninger. Det drejer sig om husleje, renter og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter til el, vand og varme, samt ejendomsforsikring og ejendomsskatter.

I modsætning til den oprindelige målrettede ordning for faste omkostninger skal institutionen ikke indhente en revisorerklæring for at søge om kompensation fra "light"-ordningen.

Hvem kan søge?

Ordningen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, fonde med videre på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område.

Derudover kan kommunale kulturinstitutioner, der modtager tilskud fra Kulturministeriet, samt seks navngivne kulturinstitutioner, også søge ordningen. Det drejer sig om Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør. 

For at søge ordningen skal institutionen have haft en kommerciel omsætningsnedgang på mindst 30 procent som følge af COVID-19.

Institutioner, hvis offentlige tilskud dækker under 50 procent af deres ordinære driftsomkostninger, skal søge ordningen gennem Erhvervsstyrelsen.

Kompensationsordningen for faste omkostninger administreres af Slots- og Kulturstyrelsen og kan søges frem til og med den 31. august 2021.

Læs mere om ordningen for selvejende institutioner mv. og søg

Læs mere om ordningen for kommunale og de seks navngivne kulturinstitutioner og søg 

Se oversigt over alle Kulturministeriets initiativer, puljer og kompensationsordninger

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Opdateret 03. november 2021