COVID-19: Kulturinstitutioner kan nu søge ”light”-udgaven af kompensationsordningen for faste omkostninger

16.09.2021
Kulturinstitutioner kan nu søge ”light”-udgaven af kompensationsordningen for faste omkostninger for perioden fra den 1. juli 2021 til den 30. september 2021. Ansøgningsfristen er den 1. november 2021.

Kompensationsordningen kompenserer kulturinstitutioner for fire slags faste stedbundne omkostninger: Husleje, renter og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter til el, vand og varme - og ejendomsforsikring og ejendomsskatter.

I modsætning til den oprindelige ordning for faste omkostninger skal institutionen ikke indhente en revisorerklæring for at søge ordningen.

Hvem kan søge?

Kompensationsordningen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, fonde mv. inden for Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets områder.

Derudover kan kommunale kulturinstitutioner, der modtager tilskud fra Kulturministeriet, samt seks navngivne kulturinstitutioner søge ordningen. Det drejer sig om Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør.

For at søge ordningen skal institutionen have haft en kommerciel omsætningsnedgang på mindst 45 procent som følge af COVID-19.

Institutioner, hvis offentlige tilskud dækker under 50 procent af deres ordinære driftsomkostninger, skal søge ordningen gennem Erhvervsstyrelsen.

Kompensationsordningen for faste omkostninger administreres af Slots- og Kulturstyrelsen og kan søges fra i dag og frem til og med den 1. november 2021.

Læs mere om ordningen for selvejende institutioner mv. og søg

Læs mere om ordningen for kommunale og de seks navngivne kulturinstitutioner og søg

Se oversigt over alle Kulturministeriets initiativer, puljer og kompensationsordninger 

Opdateret 08. marts 2022