COVID-19: Kompensationsordningen for arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer genåbner

10.05.2021
Nu er det igen muligt at søge kompensation for tab i forbindelse med aflyste, udskudte eller væsentligt ændrede arrangementer, som var planlagt til afholdelse i perioden fra den 1. september 2020 til og med den 28. februar 2021.

Ordningen yder kompensation for tab ved aflysning, udskydelse eller væsentlige ændringer af kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriets område i perioden fra den 1. september 2020 til og med den 28. februar 2021.

Kompensationsordningen er målrettet arrangementer, hvor det forventede deltagerantal var på mere end 350 personer samtidigt, og hvor betingelserne for afvikling af arrangement var væsentligt ændret som følge af COVID-19. Ansøgningsfristen er den 31. august 2021.

Hvem kan søge ordningen?

Arrangører på kulturområdet og idrætsområdet for eksempel virksomheder, institutioner, fonde og foreninger, som modtager 50 % eller mere i offentligt driftstilskud, og med et deltagerantal på mere end 350 personer.

Eller kommunale spillesteder med en publikumskapacitet på over 350 personer, uanset andel af offentlig finansiering.

Læs mere om kompensationsordningen for aflyste, udskudte eller væsentligt ændrede arrangementer og søg

Se oversigt over alle Kulturministeriets initiativer, puljer og kompensationsordninger 

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Opdateret 10. maj 2021