COVID-19: Kompensationsordning for større kultur- og idrætsarrangementer genåbner

18.02.2021
Det er nu igen muligt at søge kompensation for tab i forbindelse med aflyste, udskudte eller væsentligt ændrede kultur- og idrætsarrangementer. Ordningen er forlænget for arrangementer, der skulle være afholdt i perioden fra den 6. marts til den 31. december 2020.

Kulturministeriets kompensationsordning for arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer genåbner, og der kan dermed igen søges om kompensation for arrangementer, som skulle være afholdt i perioden fra den 6. marts til den 31. august 2020.

Ordningen er samtidig blevet forlænget, så der også kan søges om kompensation for arrangementer, der skulle have fundet sted i perioden fra den 1. september til den 31. december 2020. 

Fakta om kompensationsordningen

Kompensationsordningen har til formål at yde kompensation for tab ved aflysning, udskydelse eller væsentlige ændringer af kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriets område, der skulle have været afviklet i perioden fra den 6. marts til den 31. december 2020.

Der kan søges om støtte til arrangementer med et forventet deltagerantal på mere end 350 personer for hvert enkelt arrangement, hvor betingelserne for afvikling af arrangementet har været væsentligt ændret som følge af COVID-19.  

For perioden fra den 6. marts til den 31. august 2020 er der ansøgningsfrist den 28. februar 2021.

For perioden fra den 1. september til den 31. december 2020 er ansøgningsfristen den 30. april 2021. 

Hvem kan søge?

Ordningen kan søges af arrangører på kultur- og idrætsområdet, som modtager minimum 50 procent i offentligt driftstilskud - og af kommunale spillesteder, der har en publikumskapacitet på over 350 personer.

Ansøgere, der søger om mere end 500.000 kroner, skal sikre, at ansøgningen bliver suppleret af en revisorerklæring, som er udarbejdet af en uafhængig godkendt revisor. 

Læs mere og søg ordningen

Tilmelding til abonnementslisten "COVID-19”

Yderligere oplysninger: 

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Opdateret 22. februar 2021